צורה: לְהִתְעַלּוֹת

 1. מִתְעַלֶּה - לְהִתְעַלּוֹת
 2. מִתְפַּנֶּה - לְהִתְפַּנּוֹת
 3. מִתְגַּלֶּה - לְהִתְגַּלּוֹת
 4. מִתְרַבֶּה - לְהִתְרַבּוֹת
 5. מִתְנַקֶּה - לְהִתְנַקּוֹת
 6. מִתְחַזֶּה - לְהִתְחַזּוֹת
 7. מִתְנַסֶּה - לְהִתְנַסּוֹת
 8. מִתְחַקֶּה - לְהִתְחַקּוֹת
 9. מִתְלַוֶּוה - לְהִתְלַוּוֹת
 10. מִתְפַּתֶּה - לְהִתְפַּתּוֹת
 11. מִתְמַנֶּה - לְהִתְמַנּוֹת
 12. מִתְכַּסֶּה - לְהִתְכַּסּוֹת
 13. מִתְהַוֶּוה - לְהִתְהַוּוֹת
 14. מִתְקַשֶּׁה - לְהִתְקַשּׁוֹת
 15. מִתְאַדֶּה - לְהִתְאַדּוֹת
 16. מִתְעַנֶּה - לְהִתְעַנּוֹת
 17. מִתְבַּזֶּה - לְהִתְבַּזּוֹת
 18. מִתְבַּלֶּה - לְהִתְבַּלּוֹת
 19. מִתְרַצֶּה - לְהִתְרַצּוֹת
 20. מִתְחַלֶּה - לְהִתְחַלּוֹת
 21. מִתְכַּלֶּה - לְהִתְכַּלּוֹת
 22. מִתְעַבֶּה - לְהִתְעַבּוֹת
 23. מִתְרַפֶּה - לְהִתְרַפּוֹת
 24. מִתְאַוֶּוה - לְהִתְאַוּוֹת
 25. מִתְבַּדֶּה - לְהִתְבַּדּוֹת
 26. מִתְדַּמֶּה - לְהִתְדַּמּוֹת
 27. מִתְוַודֶּה - לְהִתְוַודּוֹת
 28. מִתְיַיפֶּה - לְהִתְיַיפּוֹת
 29. מִתְכַּנֶּה - לְהִתְכַּנּוֹת
 30. מִתְמַצֶּה - לְהִתְמַצּוֹת