צורה: לְהִתְקַלַּח

 1. מִתְקַלֵּחַ - לְהִתְקַלַּח
 2. מִתְפַּתֵּחַ - לְהִתְפַּתַּח
 3. מִתְבַּצֵּעַ - לְהִתְבַּצֵּעַ
 4. מִתְמַקֵּחַ - לְהִתְמַקֵּחַ
 5. מִתְבַּדֵּחַ - לְהִתְבַּדֵּחַ
 6. מִתְגַּלֵּחַ - לְהִתְגַּלַּח
 7. מִתְנַפֵּחַ - לְהִתְנַפַּח
 8. מִתְפַּכֵּחַ - לְהִתְפַּכֵּחַ
 9. מִתְמַתֵּחַ - לְהִתְמַתַּח
 10. מִתְפַּלֵּחַ - לְהִתְפַּלֵּחַ
 11. מִתְפַּקֵּעַ - לְהִתְפַּקַּע
 12. מִתְלַקֵּחַ - לְהִתְלַקֵּחַ
 13. מִתְבַּקֵּעַ - לְהִתְבַּקַּע
 14. מִתְנַסֵּחַ - לְהִתְנַסֵּחַ
 15. מִתְנַצֵּחַ - לְהִתְנַצַּח
 16. מִתְקַשֵּׁחַ - לְהִתְקַשַּׁח
 17. מִתְנַגֵּחַ - לְהִתְנַגַּח
 18. מִתְפַּצֵּחַ - לְהִתְפַּצַּח
 19. מִתְפַּקֵּחַ - לְהִתְפַּקַּח
 20. מִתְאַנֵּחַ - לְהִתְאַנֵּחַ
 21. מִתְגַּלֵּעַ - לְהִתְגַּלֵּעַ
 22. מִתְוַודֵּעַ - לְהִתְוַודַּע
 23. מִתְוַוכֵּחַ - לְהִתְוַוכַּח
 24. מִתְיַיגֵּעַ - לְהִתְיַיגַּע
 25. מִתְיַיפֵּחַ - לְהִתְיַיפֵּחַ
 26. מִתְפַּדֵּחַ - לְהִתְפַּדֵּחַ
 27. מִתְפַּיֵּיחַ - לְהִתְפַּיֵּיחַ
 28. מִתְרַבֵּעַ - לְהִתְרַבֵּעַ
 29. מִתְרַוֵּוחַ - לְהִתְרַוַּוח
 30. מִתְרַתֵּחַ - לְהִתְרַתַּח