צורה: לְהִתְקַשֵּׁר

 1. מִתְקַשֵּׁר - לְהִתְקַשֵּׁר
 2. מִתְנַצֵּל - לְהִתְנַצֵּל
 3. מִתְחַמֵּק - לְהִתְחַמֵּק
 4. מִתְגַּבֵּר - לְהִתְגַּבֵּר
 5. מִתְקַדֵּם - לְהִתְקַדֵּם
 6. מִתְעַסֵּק - לְהִתְעַסֵּק
 7. מִתְחַבֵּר - לְהִתְחַבֵּר
 8. מִתְמַקֵּד - לְהִתְמַקֵּד
 9. מִתְעַלֵּם - לְהִתְעַלֵּם
 10. מִתְרַכֵּז - לְהִתְרַכֵּז
 11. מִתְלַבֵּשׁ - לְהִתְלַבֵּשׁ
 12. מִתְאַבֵּד - לְהִתְאַבֵּד
 13. מִתְקַבֵּל - לְהִתְקַבֵּל
 14. מִתְפַּלֵּל - לְהִתְפַּלֵּל
 15. מִתְפַּטֵּר - לְהִתְפַּטֵּר
 16. מִתְגַּנֵּב - לְהִתְגַּנֵּב
 17. מִתְרַגֵּל - לְהִתְרַגֵּל
 18. מִתְפַּשֵּׁט - לְהִתְפַּשֵּׁט
 19. מִתְאַמֵּץ - לְהִתְאַמֵּץ
 20. מִתְפַּשֵּׁר - לְהִתְפַּשֵּׁר
 21. מִתְעַצֵּב - לְהִתְעַצֵּב
 22. מִתְאַפֵּק - לְהִתְאַפֵּק
 23. מִתְבַּגֵּר - לְהִתְבַּגֵּר
 24. מִתְאַבֵּל - לְהִתְאַבֵּל
 25. מִתְחַשֵּׁב - לְהִתְחַשֵּׁב
 26. מִתְחַלֵּק - לְהִתְחַלֵּק
 27. מִתְחַמֵּם - לְהִתְחַמֵּם
 28. מִתְנַשֵּׁק - לְהִתְנַשֵּׁק
 29. מִתְרַגֵּשׁ - לְהִתְרַגֵּשׁ
 30. מִתְנַתֵּק - לְהִתְנַתֵּק
 31. מִתְעַקֵּשׁ - לְהִתְעַקֵּשׁ
 32. מִתְנַקֵּשׁ - לְהִתְנַקֵּשׁ
 33. מִתְנַדֵּב - לְהִתְנַדֵּב
 34. מִתְחַפֵּף - לְהִתְחַפֵּף
 35. מִתְרַסֵּק - לְהִתְרַסֵּק
 36. מִתְחַלֵּף - לְהִתְחַלֵּף
 37. מִתְעַלֵּף - לְהִתְעַלֵּף
 38. מִתְגַּשֵּׁם - לְהִתְגַּשֵּׁם
 39. מִתְנַקֵּם - לְהִתְנַקֵּם
 40. מִתְעַכֵּב - לְהִתְעַכֵּב
 41. מִתְחַפֵּשׁ - לְהִתְחַפֵּשׁ
 42. מִתְמַזֵּג - לְהִתְמַזֵּג
 43. מִתְעַלֵּל - לְהִתְעַלֵּל
 44. מִתְמַקֵּם - לְהִתְמַקֵּם
 45. מִתְעַנֵּג - לְהִתְעַנֵּג
 46. מִתְהַפֵּךְ - לְהִתְהַפֵּךְ
 47. מִתְנַגֵּשׁ - לְהִתְנַגֵּשׁ
 48. מִתְאַסֵּף - לְהִתְאַסֵּף
 49. מִתְבַּטֵּל - לְהִתְבַּטֵּל
 50. מִתְרַגֵּז - לְהִתְרַגֵּז
 51. מִתְקַפֵּל - לְהִתְקַפֵּל
 52. מִתְבַּסֵּס - לְהִתְבַּסֵּס
 53. מִתְחַכֵּם - לְהִתְחַכֵּם
 54. מִתְחַזֵּק - לְהִתְחַזֵּק
 55. מִתְחַנֵּף - לְהִתְחַנֵּף
 56. מִתְעַשֵּׁר - לְהִתְעַשֵּׁר
 57. מִתְכַּנֵּס - לְהִתְכַּנֵּס
 58. מִתְפַּזֵּר - לְהִתְפַּזֵּר
 59. מִתְפַּצֵּל - לְהִתְפַּצֵּל
 60. מִתְחַבֵּק - לְהִתְחַבֵּק
 61. מִתְנַפֵּל - לְהִתְנַפֵּל
 62. מִתְמַסֵּר - לְהִתְמַסֵּר
 63. מִתְאַפֵּס - לְהִתְאַפֵּס
 64. מִתְהַלֵּךְ - לְהִתְהַלֵּךְ
 65. מִתְבַּלֵּט - לְהִתְבַּלֵּט
 66. מִתְעַמֵּל - לְהִתְעַמֵּל
 67. מִתְרַשֵּׁם - לְהִתְרַשֵּׁם
 68. מִתְחַבֵּב - לְהִתְחַבֵּב
 69. מִתְמַמֵּשׁ - לְהִתְמַמֵּשׁ
 70. מִתְאַבֵּק - לְהִתְאַבֵּק
 71. מִתְאַפֵּר - לְהִתְאַפֵּר
 72. מִתְפַּתֵּל - לְהִתְפַּתֵּל
 73. מִתְבַּשֵּׁל - לְהִתְבַּשֵּׁל
 74. מִתְחַכֵּךְ - לְהִתְחַכֵּךְ
 75. מִתְכַּבֵּד - לְהִתְכַּבֵּד
 76. מִתְמַסֵּד - לְהִתְמַסֵּד
 77. מִתְעַטֵּשׁ - לְהִתְעַטֵּשׁ
 78. מִתְחַדֵּשׁ - לְהִתְחַדֵּשׁ
 79. מִתְכַּתֵּב - לְהִתְכַּתֵּב
 80. מִתְרַפֵּס - לְהִתְרַפֵּס
 81. מִתְפַּלֵּשׁ - לְהִתְפַּלֵּשׁ
 82. מִתְנַזֵּר - לְהִתְנַזֵּר
 83. מִתְחַמֵּשׁ - לְהִתְחַמֵּשׁ
 84. מִתְמַכֵּר - לְהִתְמַכֵּר
 85. מִתְעַמֵּק - לְהִתְעַמֵּק
 86. מִתְחַצֵּף - לְהִתְחַצֵּף
 87. מִתְפַּגֵּר - לְהִתְפַּגֵּר
 88. מִתְנַפֵּץ - לְהִתְנַפֵּץ
 89. מִתְפַּנֵּק - לְהִתְפַּנֵּק
 90. מִתְקַבֵּץ - לְהִתְקַבֵּץ
 91. מִתְגַּבֵּשׁ - לְהִתְגַּבֵּשׁ
 92. מִתְאַגֵּד - לְהִתְאַגֵּד
 93. מִתְחַפֵּר - לְהִתְחַפֵּר
 94. מִתְעַלֵּס - לְהִתְעַלֵּס
 95. מִתְקַצֵּר - לְהִתְקַצֵּר
 96. מִתְרַשֵּׁל - לְהִתְרַשֵּׁל
 97. מִתְלַבֵּט - לְהִתְלַבֵּט
 98. מִתְבַּצֵּר - לְהִתְבַּצֵּר
 99. מִתְהַדֵּר - לְהִתְהַדֵּר
 100. מִתְנַדֵּף - לְהִתְנַדֵּף
 101. מִתְנַכֵּל - לְהִתְנַכֵּל
 102. מִתְבַּדֵּר - לְהִתְבַּדֵּר
 103. מִתְגַּמֵּשׁ - לְהִתְגַּמֵּשׁ
 104. מִתְהַדֵּק - לְהִתְהַדֵּק
 105. מִתְעַטֵּף - לְהִתְעַטֵּף
 106. מִתְעַלֵּק - לְהִתְעַלֵּק
 107. מִתְרַכֵּךְ - לְהִתְרַכֵּךְ
 108. מִתְגַּפֵּף - לְהִתְגַּפֵּף
 109. מִתְנַגֵּב - לְהִתְנַגֵּב
 110. מִתְעַבֵּר - לְהִתְעַבֵּר
 111. מִתְעַקֵּם - לְהִתְעַקֵּם
 112. מִתְקַמֵּט - לְהִתְקַמֵּט
 113. מִתְרַפֵּק - לְהִתְרַפֵּק
 114. מִתְדַּפֵּק - לְהִתְדַּפֵּק
 115. מִתְחַבֵּט - לְהִתְחַבֵּט
 116. מִתְחַשֵּׁל - לְהִתְחַשֵּׁל
 117. מִתְלַכֵּד - לְהִתְלַכֵּד
 118. מִתְנַכֵּר - לְהִתְנַכֵּר
 119. מִתְנַשֵּׁף - לְהִתְנַשֵּׁף
 120. מִתְקַלֵּף - לְהִתְקַלֵּף
 121. מִתְמַשֵּׁךְ - לְהִתְמַשֵּׁךְ
 122. מִתְעַכֵּל - לְהִתְעַכֵּל
 123. מִתְעַמֵּר - לְהִתְעַמֵּר
 124. מִתְעַצֵּל - לְהִתְעַצֵּל
 125. מִתְרַטֵּב - לְהִתְרַטֵּב
 126. מִתְבַּקֵּשׁ - לְהִתְבַּקֵּשׁ
 127. מִתְחַסֵּל - לְהִתְחַסֵּל
 128. מִתְנַצֵּר - לְהִתְנַצֵּר
 129. מִתְנַקֵּז - לְהִתְנַקֵּז
 130. מִתְנַשֵּׁם - לְהִתְנַשֵּׁם
 131. מִתְעַקֵּל - לְהִתְעַקֵּל
 132. מִתְפַּקֵּד - לְהִתְפַּקֵּד
 133. מִתְאַזֵּר - לְהִתְאַזֵּר
 134. מִתְבַּדֵּל - לְהִתְבַּדֵּל
 135. מִתְבַּשֵּׂם - לְהִתְבַּשֵּׂם
 136. מִתְגַּלֵּשׁ - לְהִתְגַּלֵּשׁ
 137. מִתְחַדֵּד - לְהִתְחַדֵּד
 138. מִתְחַנֵּךְ - לְהִתְחַנֵּךְ
 139. מִתְעַצֵּם - לְהִתְעַצֵּם
 140. מִתְפַּלֵּץ - לְהִתְפַּלֵּץ
 141. מִתְקַדֵּשׁ - לְהִתְקַדֵּשׁ
 142. מִתְבַּסֵּם - לְהִתְבַּסֵּם
 143. מִתְבַּשֵּׂר - לְהִתְבַּשֵּׂר
 144. מִתְהַלֵּל - לְהִתְהַלֵּל
 145. מִתְכַּתֵּשׁ - לְהִתְכַּתֵּשׁ
 146. מִתְלַקֵּק - לְהִתְלַקֵּק
 147. מִתְמַגֵּל - לְהִתְמַגֵּל
 148. מִתְמַזֵּל - לְהִתְמַזֵּל
 149. מִתְעַפֵּשׁ - לְהִתְעַפֵּשׁ
 150. מִתְפַּטֵּם - לְהִתְפַּטֵּם
 151. מִתְפַּקֵּס - לְהִתְפַּקֵּס
 152. מִתְרַכֵּב - לְהִתְרַכֵּב
 153. מִתְאַבֵּךְ - לְהִתְאַבֵּךְ
 154. מִתְאַדֵּם - לְהִתְאַדֵּם
 155. מִתְאַיֵּיד - לְהִתְאַיֵּיד
 156. מִתְבַּיֵּישׁ - לְהִתְבַּיֵּישׁ
 157. מִתְגַּדֵּר - לְהִתְגַּדֵּר
 158. מִתְגַּיֵּיס - לְהִתְגַּיֵּיס
 159. מִתְגַּיֵּיר - לְהִתְגַּיֵּיר
 160. מִתְגַּלֵּם - לְהִתְגַּלֵּם
 161. מִתְגַּלֵּץ' - לְהִתְגַּלֵּץ'
 162. מִתְגַּמֵּד - לְהִתְגַּמֵּד
 163. מִתְדַּבֵּק - לְהִתְדַּבֵּק
 164. מִתְוַוסֵּף - לְהִתְוַוסֵּף
 165. מִתְחַגֵּר - לְהִתְחַגֵּר
 166. מִתְחַוֵּור - לְהִתְחַוֵּור
 167. מִתְחַיֵּיב - לְהִתְחַיֵּיב
 168. מִתְחַיֵּיל - לְהִתְחַיֵּיל
 169. מִתְחַלֵּשׁ - לְהִתְחַלֵּשׁ
 170. מִתְחַסֵּד - לְהִתְחַסֵּד
 171. מִתְחַשֵּׁק - לְהִתְחַשֵּׁק
 172. מִתְחַשֵּׁשׁ - לְהִתְחַשֵּׁשׁ
 173. מִתְחַתֵּךְ - לְהִתְחַתֵּךְ
 174. מִתְיַיבֵּשׁ - לְהִתְיַיבֵּשׁ
 175. מִתְיַידֵּד - לְהִתְיַידֵּד
 176. מִתְיַילֵּד - לְהִתְיַילֵּד
 177. מִתְיַימֵּר - לְהִתְיַימֵּר
 178. מִתְיַיסֵּר - לְהִתְיַיסֵּר
 179. מִתְיַיצֵּב - לְהִתְיַיצֵּב
 180. מִתְיַיקֵּר - לְהִתְיַיקֵּר
 181. מִתְיַישֵּׁב - לְהִתְיַישֵּׁב
 182. מִתְיַישֵּׁר - לְהִתְיַישֵּׁר
 183. מִתְיַיתֵּם - לְהִתְיַיתֵּם
 184. מִתְכַּבֵּס - לְהִתְכַּבֵּס
 185. מִתְכַּדֵּר - לְהִתְכַּדֵּר
 186. מִתְכַּוֵּוץ - לְהִתְכַּוֵּוץ
 187. מִתְלַמֵּד - לְהִתְלַמֵּד
 188. מִתְלַקֵּט - לְהִתְלַקֵּט
 189. מִתְעַגֵּל - לְהִתְעַגֵּל
 190. מִתְעַוֵּור - לְהִתְעַוֵּור
 191. מִתְעַיֵּיף - לְהִתְעַיֵּיף
 192. מִתְעַכֵּר - לְהִתְעַכֵּר
 193. מִתְעַנֵּוו - לְהִתְעַנֵּוו
 194. מִתְעַתֵּד - לְהִתְעַתֵּד
 195. מִתְפַּיֵּיד - לְהִתְפַּיֵּיד
 196. מִתְפַּיֵּיס - לְהִתְפַּיֵּיס
 197. מִתְפַּלֵּג - לְהִתְפַּלֵּג
 198. מִתְפַּלֵּק - לְהִתְפַּלֵּק
 199. מִתְפַּקֵּק - לְהִתְפַּקֵּק
 200. מִתְפַּקֵּר - לְהִתְפַּקֵּר
 201. מִתְפַּשֵּׁל - לְהִתְפַּשֵּׁל
 202. מִתְקַדֵּר - לְהִתְקַדֵּר
 203. מִתְקַזֵּז - לְהִתְקַזֵּז
 204. מִתְקַיֵּים - לְהִתְקַיֵּים
 205. מִתְקַמֵּר - לְהִתְקַמֵּר
 206. מִתְקַשֵּׁט - לְהִתְקַשֵּׁט
 207. מִתְרַבֵּד - לְהִתְרַבֵּד
 208. מִתְרַפֵּט - לְהִתְרַפֵּט
 209. מִתְרַקֵּם - לְהִתְרַקֵּם