צורה: לְהַבְטִיחַ

 1. מַבְטִיחַ - לְהַבְטִיחַ
 2. מַצְלִיחַ - לְהַצְלִיחַ
 3. מַפְרִיעַ - לְהַפְרִיעַ
 4. מַשְׁפִּיעַ - לְהַשְׁפִּיעַ
 5. מַשְׁגִּיחַ - לְהַשְׁגִּיחַ
 6. מַצְבִּיעַ - לְהַצְבִּיעַ
 7. מַכְרִיחַ - לְהַכְרִיחַ
 8. מַשְׁקִיעַ - לְהַשְׁקִיעַ
 9. מַרְגִּיעַ - לְהַרְגִּיעַ
 10. מַפְתִּיעַ - לְהַפְתִּיעַ
 11. מַבְרִיחַ - לְהַבְרִיחַ
 12. מַטְבִּיעַ - לְהַטְבִּיעַ
 13. מַשְׁמִיעַ - לְהַשְׁמִיעַ
 14. מַרְשִׁיעַ - לְהַרְשִׁיעַ
 15. מַתְנִיעַ - לְהַתְנִיעַ
 16. מַכְנִיעַ - לְהַכְנִיעַ
 17. מַבְקִיעַ - לְהַבְקִיעַ
 18. מַטְרִיחַ - לְהַטְרִיחַ
 19. מַכְרִיעַ - לְהַכְרִיעַ
 20. מַנְצִיחַ - לְהַנְצִיחַ
 21. מַרְתִּיחַ - לְהַרְתִּיחַ
 22. מַשְׁבִּיעַ - לְהַשְׁבִּיעַ
 23. מַשְׂבִּיעַ - לְהַשְׂבִּיעַ
 24. מַסְרִיחַ - לְהַסְרִיחַ
 25. מַזְנִיחַ - לְהַזְנִיחַ
 26. מַצְמִיחַ - לְהַצְמִיחַ
 27. מַתְרִיעַ - לְהַתְרִיעַ
 28. מַצְדִּיעַ - לְהַצְדִּיעַ
 29. מַרְתִּיעַ - לְהַרְתִּיעַ
 30. מַשְׁכִּיחַ - לְהַשְׁכִּיחַ
 31. מַטְמִיעַ - לְהַטְמִיעַ
 32. מַקְשִׁיחַ - לְהַקְשִׁיחַ
 33. מַפְרִיחַ - לְהַפְרִיחַ
 34. מַצְנִיחַ - לְהַצְנִיחַ
 35. מַפְקִיעַ - לְהַפְקִיעַ
 36. מַרְקִיעַ - לְהַרְקִיעַ
 37. מַמְלִיחַ - לְהַמְלִיחַ
 38. מַזְרִיעַ - לְהַזְרִיעַ
 39. מַשְׁבִּיחַ - לְהַשְׁבִּיחַ
 40. מַבְלִיעַ - לְהַבְלִיעַ
 41. מַרְבִּיעַ - לְהַרְבִּיעַ
 42. מַתְפִּיחַ - לְהַתְפִּיחַ
 43. מַצְנִיעַ - לְהַצְנִיעַ
 44. מַקְרִיחַ - לְהַקְרִיחַ
 45. מַבְלִיחַ - לְהַבְלִיחַ
 46. מַדְמִיעַ - לְהַדְמִיעַ
 47. מַפְצִיעַ - לְהַפְצִיעַ
 48. מַצְרִיחַ - לְהַצְרִיחַ
 49. מַקְצִיעַ - לְהַקְצִיעַ
 50. מַרְוִויחַ - לְהַרְוִויחַ