צורה: לְהַחֲזִיר

 1. מַחֲזִיר - לְהַחֲזִיר
 2. מַעֲבִיר - לְהַעֲבִיר
 3. מַחֲזִיק - לְהַחֲזִיק
 4. מַחֲלִיף - לְהַחֲלִיף
 5. מַחֲלִיט - לְהַחֲלִיט
 6. מַאֲשִׁים - לְהַאֲשִׁים
 7. מַעֲרִיךְ - לְהַעֲרִיךְ
 8. מַאֲכִיל - לְהַאֲכִיל
 9. מַעֲנִיק - לְהַעֲנִיק
 10. מַעֲלִיב - לְהַעֲלִיב
 11. מַעֲמִיד - לְהַעֲמִיד
 12. מַעֲסִיק - לְהַעֲסִיק
 13. מַעֲנִישׁ - לְהַעֲנִישׁ
 14. מַחֲלִיק - לְהַחֲלִיק
 15. מַעֲלִים - לְהַעֲלִים
 16. מַחֲמִיץ - לְהַחֲמִיץ
 17. מַחֲלִים - לְהַחֲלִים
 18. מַעֲתִּיק - לְהַעֲתִּיק
 19. מַעֲמִיס - לְהַעֲמִיס
 20. מַאֲרִיךְ - לְהַאֲרִיךְ
 21. מַחֲמִיר - לְהַחֲמִיר
 22. מַחֲדִּיר - לְהַחֲדִּיר
 23. מַחֲרִים - לְהַחֲרִים
 24. מַעֲרִים - לְהַעֲרִים
 25. מַעֲרִיץ - לְהַעֲרִיץ
 26. מַחֲשִׁיב - לְהַחֲשִׁיב
 27. מַחֲרִיד - לְהַחֲרִיד
 28. מַחֲלִישׁ - לְהַחֲלִישׁ
 29. מַחֲטִיף - לְהַחֲטִיף
 30. מַעֲצִים - לְהַעֲצִים
 31. מַעֲדִּיף - לְהַעֲדִּיף
 32. מַחֲרִיב - לְהַחֲרִיב
 33. מַעֲצִיב - לְהַעֲצִיב
 34. מַעֲשִׁיר - לְהַעֲשִׁיר
 35. מַעֲמִיק - לְהַעֲמִיק
 36. מַחֲסִיר - לְהַחֲסִיר
 37. מַחֲשִׁיךְ - לְהַחֲשִׁיךְ
 38. מַעֲבִיד - לְהַעֲבִיד
 39. מַאֲפִיל - לְהַאֲפִיל
 40. מַחֲלִיד - לְהַחֲלִיד
 41. מַחֲרִיף - לְהַחֲרִיף
 42. מַאֲצִיל - לְהַאֲצִיל
 43. מַחֲנִיף - לְהַחֲנִיף
 44. מַאֲנִישׁ - לְהַאֲנִישׁ
 45. מַחֲרִישׁ - לְהַחֲרִישׁ
 46. מַחֲצִין - לְהַחֲצִין
 47. מַעֲכִיר - לְהַעֲכִיר
 48. מַאֲדִּים - לְהַאֲדִּים
 49. מַעֲלִיל - לְהַעֲלִיל
 50. מַאֲבִיק - לְהַאֲבִיק
 51. מַאֲמִיר - לְהַאֲמִיר
 52. מַחֲנִיק - לְהַחֲנִיק
 53. מַאֲבִיס - לְהַאֲבִיס
 54. מַעֲתִּיר - לְהַעֲתִּיר
 55. מַאֲחִיד - לְהַאֲחִיד
 56. מַאֲלִיל - לְהַאֲלִיל
 57. מַאֲפִיר - לְהַאֲפִיר
 58. מַהֲדִּיר - לְהַהֲדִּיר
 59. מַחֲוִויר - לְהַחֲוִויר
 60. מַחֲשִׁיד - לְהַחֲשִׁיד
 61. מַעֲזִיב - לְהַעֲזִיב
 62. מַעֲרִיף - לְהַעֲרִיף
 63. מַעֲבִישׁ - לְהַעֲבִישׁ
 64. מַעֲגִּיל - לְהַעֲגִּיל