צורה: לְנַצֵּחַ

 1. מְנַצֵּחַ - לְנַצֵּחַ
 2. מְבַצֵּעַ - לְבַצַּע
 3. מְפַתֵּחַ - לְפַתֵּחַ
 4. מְנַתֵּחַ - לְנַתַּח
 5. מְבַטֵּחַ - לְבַטַּח
 6. מְשַׁטֵּחַ - לְשַׁטֵּחַ
 7. מְשַׂמֵּחַ - לְשַׂמַּח
 8. מְכַסֵּחַ - לְכַסֵּחַ
 9. מְפַצֵּחַ - לְפַצֵּחַ
 10. מְפַקֵּחַ - לְפַקַּח
 11. מְנַסֵּחַ - לְנַסֵּחַ
 12. מְטַבֵּעַ - לְטַבֵּעַ
 13. מְגַלֵּחַ - לְגַלֵּחַ
 14. מְטַפֵּחַ - לְטַפֵּחַ
 15. מְשַׁבֵּחַ - לְשַׁבַּח
 16. מְשַׁגֵּעַ - לְשַׁגַּע
 17. מְנַפֵּחַ - לְנַפֵּחַ
 18. מְצַמֵּחַ - לְצַמַּח
 19. מְקַבֵּעַ - לְקַבֵּעַ
 20. מְשַׁלֵּחַ - לְשַׁלֵּחַ
 21. מְרַקֵּעַ - לְרַקַּע
 22. מְשַׁקֵּעַ - לְשַׁקַּע
 23. מְשַׁסֵּעַ - לְשַׁסֵּעַ
 24. מְבַקֵּעַ - לְבַקַּע
 25. מְשַׁנֵּעַ - לְשַׁנַּע
 26. מְפַלֵּחַ - לְפַלֵּחַ
 27. מְקַנֵּחַ - לְקַנַּח
 28. מְנַגֵּחַ - לְנַגַּח
 29. מְקַלֵּחַ - לְקַלֵּחַ
 30. מְסַפֵּחַ - לְסַפַּח
 31. מְקַפֵּחַ - לְקַפַּח
 32. מְבַדֵּחַ - לְבַדַּח
 33. מְקַמֵּחַ - לְקַמֵּחַ
 34. מְדַוֵּוחַ - לְדַוֵּוחַ
 35. מְטַוֵּוחַ - לְטַוַּוח
 36. מְטַיֵּיחַ - לְטַיַּיח
 37. מְיַיגֵּעַ - לְיַיגַּע
 38. מְיַידֵּעַ - לְיַידֵּעַ
 39. מְמַנֵּחַ - לְמַנֵּחַ
 40. מְסַיֵּיעַ - לְסַיֵּיעַ
 41. מְפַדֵּחַ - לְפַדַּח
 42. מְפַיֵּיחַ - לְפַיֵּיחַ
 43. מְצַ'פֵּחַ - לְצַ'פֵּחַ
 44. מְרַוֵּוחַ - לְרַוֵּוחַ
 45. מְשַׁוֵּועַ - לְשַׁוַּוע
 46. מְתַחֵחַ - לְתַחֵחַ