צורה: לְשַׁחְרֵר

 1. מְשַׁחְרֵר - לְשַׁחְרֵר
 2. מְבַזְבֵּז - לְבַזְבֵּז
 3. מְאַפְשֵׁר - לְאַפְשֵׁר
 4. מְמַסְפֵּר - לְמַסְפֵּר
 5. מְתַקְשֵׁר - לְתַקְשֵׁר
 6. מְמַרְכֵּז - לְמַרְכֵּז
 7. מְמַחְשֵׁב - לְמַחְשֵׁב
 8. מְפַרְסֵם - לְפַרְסֵם
 9. מְנַטְרֵל - לְנַטְרֵל
 10. מְשַׁחְזֵר - לְשַׁחְזֵר
 11. מְצַמְצֵם - לְצַמְצֵם
 12. מְאַכְזֵב - לְאַכְזֵב
 13. מְפַקְפֵּק - לְפַקְפֵּק
 14. מְצַלְצֵל - לְצַלְצֵל
 15. מְתַפְקֵד - לְתַפְקֵד
 16. מְתַרְגֵּם - לְתַרְגֵּם
 17. מְעַרְבֵּב - לְעַרְבֵּב
 18. מְבַלְבֵּל - לְבַלְבֵּל
 19. מְגַלְגֵּל - לְגַלְגֵּל
 20. מְאַלְתֵּר - לְאַלְתֵּר
 21. מְקַלְקֵל - לְקַלְקֵל
 22. מְפַטְפֵּט - לְפַטְפֵּט
 23. מְזַלְזֵל - לְזַלְזֵל
 24. מְאַתְגֵּר - לְאַתְגֵּר
 25. מְתַחְקֵר - לְתַחְקֵר
 26. מְמַקְלֵט - לְמַקְלֵט
 27. מְשַׁכְפֵּל - לְשַׁכְפֵּל
 28. מְחַשְׁמֵל - לְחַשְׁמֵל
 29. מְכַלְכֵּל - לְכַלְכֵּל
 30. מְלַכְלֵךְ - לְלַכְלֵךְ
 31. מְפַרְנֵס - לְפַרְנֵס
 32. מְנַפְנֵף - לְנַפְנֵף
 33. מְטַשְׁטֵשׁ - לְטַשְׁטֵשׁ
 34. מְמַצְמֵץ - לְמַצְמֵץ
 35. מְשַׁפְשֵׁף - לְשַׁפְשֵׁף
 36. מְתַרְגֵּל - לְתַרְגֵּל
 37. מְקַרְקֵס - לְקַרְקֵס
 38. מְאַשְׁפֵּז - לְאַשְׁפֵּז
 39. מְשַׁכְתֵּב - לְשַׁכְתֵּב
 40. מְהַנְדֵּס - לְהַנְדֵּס
 41. מְנַדְנֵד - לְנַדְנֵד
 42. מְתַדְלֵק - לְתַדְלֵק
 43. מְתַדְרֵךְ - לְתַדְרֵךְ
 44. מְנַמְנֵם - לְנַמְנֵם
 45. מְקַשְׁקֵשׁ - לְקַשְׁקֵשׁ
 46. מְשַׁדְרֵג - לְשַׁדְרֵג
 47. מְשַׂגְשֵׂג - לְשַׂגְשֵׂג
 48. מְשַׁעְבֵּד - לְשַׁעְבֵּד
 49. מְאַכְלֵס - לְאַכְלֵס
 50. מְקַרְצֵף - לְקַרְצֵף
 51. מְדַקְלֵם - לְדַקְלֵם
 52. מְשַׂרְטֵט - לְשַׂרְטֵט
 53. מְתַחְזֵק - לְתַחְזֵק
 54. מְנַשְׁנֵשׁ - לְנַשְׁנֵשׁ
 55. מְמַחְזֵר - לְמַחְזֵר
 56. מְתַגְמֵל - לְתַגְמֵל
 57. מְאַמְלֵל - לְאַמְלֵל
 58. מְטַלְטֵל - לְטַלְטֵל
 59. מְעַרְפֵּל - לְעַרְפֵּל
 60. מְהַפְנֵט - לְהַפְנֵט
 61. מְדַגְדֵּג - לְדַגְדֵּג
 62. מְקַטְלֵג - לְקַטְלֵג
 63. מְטַפְטֵף - לְטַפְטֵף
 64. מְמַסְגֵּר - לְמַסְגֵּר
 65. מְבַרְבֵּר - לְבַרְבֵּר
 66. מְכַרְסֵם - לְכַרְסֵם
 67. מְמַלְצֵר - לְמַלְצֵר
 68. מְפַנְטֵז - לְפַנְטֵז
 69. מְפַקְסֵס - לְפַקְסֵס
 70. מְתַקְתֵּק - לְתַקְתֵּק
 71. מְדַפְדֵּף - לְדַפְדֵּף
 72. מְמַלְמֵל - לְמַלְמֵל
 73. מְמַסְמֵר - לְמַסְמֵר
 74. מְזַמְזֵם - לְזַמְזֵם
 75. מְפַרְפֵּר - לְפַרְפֵּר
 76. מְסַנְתֵּז - לְסַנְתֵּז
 77. מְכַרְכֵּר - לְכַרְכֵּר
 78. מְאַחְזֵר - לְאַחְזֵר
 79. מְתַגְבֵּר - לְתַגְבֵּר
 80. מְלַגְלֵג - לְלַגְלֵג
 81. מְפַטְרֵל - לְפַטְרֵל
 82. מְשַׁכְלֵל - לְשַׁכְלֵל
 83. מְפַשְׁפֵּשׁ - לְפַשְׁפֵּשׁ
 84. מְצַפְצֵף - לְצַפְצֵף
 85. מְקַרְקֵר - לְקַרְקֵר
 86. מְשַׁרְבֵּט - לְשַׁרְבֵּט
 87. מְדַשְׁדֵּשׁ - לְדַשְׁדֵּשׁ
 88. מְפַבְרֵק - לְפַבְרֵק
 89. מְצַחְקֵק - לְצַחְקֵק
 90. מְגַרְגֵּר - לְגַרְגֵּר
 91. מְמַגְנֵט - לְמַגְנֵט
 92. מְפַחְלֵץ - לְפַחְלֵץ
 93. מְכַפְתֵּר - לְכַפְתֵּר
 94. מְשַׁקְשֵׁק - לְשַׁקְשֵׁק
 95. מְגַמְגֵּם - לְגַמְגֵּם
 96. מְטַרְטֵר - לְטַרְטֵר
 97. מְסַחְרֵר - לְסַחְרֵר
 98. מְסַכְסֵךְ - לְסַכְסֵךְ
 99. מְאַזְכֵּר - לְאַזְכֵּר
 100. מְטַרְפֵּד - לְטַרְפֵּד
 101. מְחַרְטֵט - לְחַרְטֵט
 102. מְכַדְרֵר - לְכַדְרֵר
 103. מְלַבְלֵב - לְלַבְלֵב
 104. מְמַזְמֵז - לְמַזְמֵז
 105. מְאַשְׁרֵר - לְאַשְׁרֵר
 106. מְדַסְקֵס - לְדַסְקֵס
 107. מְנַצְנֵץ - לְנַצְנֵץ
 108. מְסַנְגֵּר - לְסַנְגֵּר
 109. מְרַפְרֵף - לְרַפְרֵף
 110. מְשַׁלְשֵׁל - לְשַׁלְשֵׁל
 111. מְעַרְבֵּל - לְעַרְבֵּל
 112. מְתַמְרֵץ - לְתַמְרֵץ
 113. מְתַסְכֵּל - לְתַסְכֵּל
 114. מְמַדְרֵג - לְמַדְרֵג
 115. מְמַלְכֵּד - לְמַלְכֵּד
 116. מְסַלְסֵל - לְסַלְסֵל
 117. מְסַפְסֵר - לְסַפְסֵר
 118. מְפַמְפֵּם - לְפַמְפֵּם
 119. מְצַנְזֵר - לְצַנְזֵר
 120. מְצַנְתֵּר - לְצַנְתֵּר
 121. מְדַרְדֵּר - לְדַרְדֵּר
 122. מְתַקְצֵב - לְתַקְצֵב
 123. מְאַגְרֵף - לְאַגְרֵף
 124. מְסַרְבֵּל - לְסַרְבֵּל
 125. מְסַרְסֵר - לְסַרְסֵר
 126. מְקַנְטֵר - לְקַנְטֵר
 127. מְקַרְקֵף - לְקַרְקֵף
 128. מְתַזְמֵר - לְתַזְמֵר
 129. מְאַבְזֵר - לְאַבְזֵר
 130. מְדַקְדֵּק - לְדַקְדֵּק
 131. מְנַרְמֵל - לְנַרְמֵל
 132. מְפַרְגֵּן - לְפַרְגֵּן
 133. מְפַרְכֵּס - לְפַרְכֵּס
 134. מְבַקְבֵּק - לְבַקְבֵּק
 135. מְדַלְדֵּל - לְדַלְדֵּל
 136. מְכַשְׁכֵּשׁ - לְכַשְׁכֵּשׁ
 137. מְמַסְמֵס - לְמַסְמֵס
 138. מְסַרְטֵט - לְסַרְטֵט
 139. מְפַצְפֵּץ - לְפַצְפֵּץ
 140. מְפַקְשֵׁשׁ - לְפַקְשֵׁשׁ
 141. מְפַרְמֵט - לְפַרְמֵט
 142. מְקַוְקֵו - לְקַוְקֵו
 143. מְשַׁרְבֵּב - לְשַׁרְבֵּב
 144. מְאַלְחֵשׁ - לְאַלְחֵשׁ
 145. מְאַנְפֵּף - לְאַנְפֵּף
 146. מְדַכְדֵּךְ - לְדַכְדֵּךְ
 147. מְזַמְבֵּר - לְזַמְבֵּר
 148. מְחַלְטֵר - לְחַלְטֵר
 149. מְטַקְטֵק - לְטַקְטֵק
 150. מְמַסְטֵל - לְמַסְטֵל
 151. מְסַנְדֵּל - לְסַנְדֵּל
 152. מְפַלְפֵּל - לְפַלְפֵּל
 153. מְצַרְצֵר - לְצַרְצֵר
 154. מְשַׁכְשֵׁךְ - לְשַׁכְשֵׁךְ
 155. מְתַמְלֵל - לְתַמְלֵל
 156. מְאַוְרֵר - לְאַוְרֵר
 157. מְאַסְלֵם - לְאַסְלֵם
 158. מְבַצְבֵּץ - לְבַצְבֵּץ
 159. מְגַרְבֵּץ - לְגַרְבֵּץ
 160. מְזַגְזֵג - לְזַגְזֵג
 161. מְזַרְגֵּג - לְזַרְגֵּג
 162. מְחַסְפֵּס - לְחַסְפֵּס
 163. מְטַמְטֵם - לְטַמְטֵם
 164. מְעַרְסֵל - לְעַרְסֵל
 165. מְפַסְטֵר - לְפַסְטֵר
 166. מְצַמְרֵר - לְצַמְרֵר
 167. מְרַמְזֵר - לְרַמְזֵר
 168. מְשַׁפְצֵר - לְשַׁפְצֵר
 169. מְשַׁקְלֵל - לְשַׁקְלֵל
 170. מְתַחְבֵּל - לְתַחְבֵּל
 171. מְתַלְתֵּל - לְתַלְתֵּל
 172. מְתַסְרֵט - לְתַסְרֵט
 173. מְתַעְתֵּק - לְתַעְתֵּק
 174. מְתַקְצֵר - לְתַקְצֵר
 175. מְאַכְלֵל - לְאַכְלֵל
 176. מְאַכְשֵׁר - לְאַכְשֵׁר
 177. מְאַפְרֵט - לְאַפְרֵט
 178. מְאַפְשֵׁט - לְאַפְשֵׁט
 179. מְאַקְלֵם - לְאַקְלֵם
 180. מְאַשְׁפֵּר - לְאַשְׁפֵּר
 181. מְבַרְדֵּק - לְבַרְדֵּק
 182. מְגַנְדֵּר - לְגַנְדֵּר
 183. מְדַפְרֵס - לְדַפְרֵס
 184. מְזַפְזֵף - לְזַפְזֵף
 185. מְחַצְצֵר - לְחַצְצֵר
 186. מְחַצְרֵץ - לְחַצְרֵץ
 187. מְחַרְבֵּשׁ - לְחַרְבֵּשׁ
 188. מְטַכְסֵס - לְטַכְסֵס
 189. מְטַקְבֵּק - לְטַקְבֵּק
 190. מְטַרְלֵל - לְטַרְלֵל
 191. מְכַרְבֵּל - לְכַרְבֵּל
 192. מְכַרְטֵס - לְכַרְטֵס
 193. מְלַחְשֵׁשׁ - לְלַחְשֵׁשׁ
 194. מְלַקְלֵק - לְלַקְלֵק
 195. מְמַסְרֵר - לְמַסְרֵר
 196. מְמַרְקֵר - לְמַרְקֵר
 197. מְמַשְׁמֵשׁ - לְמַשְׁמֵשׁ
 198. מְנַקְנֵק - לְנַקְנֵק
 199. מְסַבְּסֵד - לְסַבְּסֵד
 200. מְסַגְסֵג - לְסַגְסֵג
 201. מְסַמְסֵם - לְסַמְסֵם
 202. מְסַמְפֵּל - לְסַמְפֵּל
 203. מְסַמְרֵר - לְסַמְרֵר
 204. מְסַנְגֵּ'ר - לְסַנְגֵּ'ר
 205. מְסַנְוֵור - לְסַנְוֵור
 206. מְסַפְרֵר - לְסַפְרֵר
 207. מְעַנְטֵז - לְעַנְטֵז
 208. מְעַרְטֵל - לְעַרְטֵל
 209. מְפַכְפֵּךְ - לְפַכְפֵּךְ
 210. מְפַנְצֵ'ר - לְפַנְצֵ'ר
 211. מְפַסְפֵס - לְפַסְפֵס
 212. מְפַצְמֵר - לְפַצְמֵר
 213. מְפַקְנֵק - לְפַקְנֵק
 214. מְפַרְזֵל - לְפַרְזֵל
 215. מְצַ'קְמֵק - לְצַ'קְמֵק
 216. מְקַוְצֵ'ץ' - לְקַוְצֵ'ץ'
 217. מְקַטְרֵג - לְקַטְרֵג
 218. מְקַלְטֵר - לְקַלְטֵר
 219. מְקַמְבֵּץ - לְקַמְבֵּץ
 220. מְקַמְבֵּק - לְקַמְבֵּק
 221. מְקַרְזֵל - לְקַרְזֵל
 222. מְרַפְרֵר - לְרַפְרֵר
 223. מְרַשְׁרֵשׁ - לְרַשְׁרֵשׁ
 224. מְשַׁלְטֵט - לְשַׁלְטֵט
 225. מְשַׁרְשֵׁר - לְשַׁרְשֵׁר
 226. מְתַחְכֵּם - לְתַחְכֵּם
 227. מְתַכְסֵס - לְתַכְסֵס