הטיות פועל compiersi באיטלקית

X
הטה

פועל עזר: essere

צורות הפועל אחרות: compiere/non compiere

פרסום

Indicativo

Presente

 • io mi compio
 • tu ti compi
 • lei/lui si compie
 • noi ci compiamo
 • voi vi compite
 • loro si compiono

Imperfetto

 • io mi compivo
 • tu ti compivi
 • lei/lui si compiva
 • noi ci compivamo
 • voi vi compivate
 • loro si compivano

Passato remoto

 • io mi compii
 • tu ti compisti
 • lei/lui si compì
 • noi ci compimmo
 • voi vi compiste
 • loro si compirono

Futuro semplice

 • io mi compirò
 • tu ti compirai
 • lei/lui si compirà
 • noi ci compiremo
 • voi vi compirete
 • loro si compiranno

Passato prossimo

 • io mi sono compiuto
 • tu ti sei compiuto
 • lui si è compiuto
 • lei si è compiuta
 • noi ci siamo compiuti
 • voi vi siete compiuti
 • loro si sono compiuti
 • loro si sono compiute

Trapassato prossimo

 • io mi ero compiuto
 • tu ti eri compiuto
 • lui si era compiuto
 • lei si era compiuta
 • noi ci eravamo compiuti
 • voi vi eravate compiuti
 • loro si erano compiuti
 • loro si erano compiute

Trapassato remoto

 • io mi fui compiuto
 • tu ti fosti compiuto
 • lui si fu compiuto
 • lei si fu compiuta
 • noi ci fummo compiuti
 • voi vi foste compiuti
 • loro si furono compiuti
 • loro si furono compiute

Futuro anteriore

 • io mi sarò compiuto
 • tu ti sarai compiuto
 • lui si sarà compiuto
 • lei si sarà compiuta
 • noi ci saremo compiuti
 • voi vi sarete compiuti
 • loro si saranno compiuti
 • loro si saranno compiute

Congiuntivo

Presente

 • che io mi compia
 • che tu ti compia
 • che lei/lui si compia
 • che noi ci compiamo
 • che voi vi compiate
 • che loro si compiano

Passato

 • che io mi sia compiuto
 • che tu ti sia compiuto
 • che lui si sia compiuto
 • che lei si sia compiuta
 • che noi ci siamo compiuti
 • che voi vi siate compiuti
 • che loro si siano compiuti
 • che loro si siano compiute

Imperfetto

 • che io mi compissi
 • che tu ti compissi
 • che lei/lui si compisse
 • che noi ci compissimo
 • che voi vi compiste
 • che loro si compissero

Trapassato

 • che io mi fossi compiuto
 • che tu ti fossi compiuto
 • che lui si fosse compiuto
 • che lei si fosse compiuta
 • che noi ci fossimo compiuti
 • che voi vi foste compiuti
 • che loro si fossero compiuti
 • che loro si fossero compiute

Condizionale

Presente

 • io mi compirei
 • tu ti compiresti
 • lei/lui si compirebbe
 • noi ci compiremmo
 • voi vi compireste
 • loro si compirebbero

Passato

 • io mi sarei compiuto
 • tu ti saresti compiuto
 • lui si sarebbe compiuto
 • lei si sarebbe compiuta
 • noi ci saremmo compiuti
 • voi vi sareste compiuti
 • loro si sarebbero compiuti
 • loro si sarebbero compiute

Imperativo Presente

 • compiti
 • si compia
 • compiamoci
 • compitevi
 • si compiano

Gerundio

Presente

 • compiendosi

Passato

 • essendosi compiuto

Infinito Presente

 • compiersi

Participio

Presente

 • compientesi

Passato

 • compiutosi
פרסום
הטיות הפועל compiersi בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "compiersi", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום