הטיות פועל consistersi באיטלקית

X
הטה

פועל עזר: essere

צורות הפועל אחרות: consistere/non consistere

פרסום

Indicativo

Presente

 • io mi consisto
 • tu ti consisti
 • lei/lui si consiste
 • noi ci consistiamo
 • voi vi consistete
 • loro si consistono

Imperfetto

 • io mi consistevo
 • tu ti consistevi
 • lei/lui si consisteva
 • noi ci consistevamo
 • voi vi consistevate
 • loro si consistevano

Passato remoto

 • io mi consistei
 • tu ti consistesti
 • lei/lui si consisté
 • noi ci consistemmo
 • voi vi consisteste
 • loro si consisterono

Futuro semplice

 • io mi consisterò
 • tu ti consisterai
 • lei/lui si consisterà
 • noi ci consisteremo
 • voi vi consisterete
 • loro si consisteranno

Passato prossimo

 • io mi sono consistito
 • tu ti sei consistito
 • lui si è consistito
 • lei si è consistita
 • noi ci siamo consistiti
 • voi vi siete consistiti
 • loro si sono consistiti
 • loro si sono consistite

Trapassato prossimo

 • io mi ero consistito
 • tu ti eri consistito
 • lui si era consistito
 • lei si era consistita
 • noi ci eravamo consistiti
 • voi vi eravate consistiti
 • loro si erano consistiti
 • loro si erano consistite

Trapassato remoto

 • io mi fui consistito
 • tu ti fosti consistito
 • lui si fu consistito
 • lei si fu consistita
 • noi ci fummo consistiti
 • voi vi foste consistiti
 • loro si furono consistiti
 • loro si furono consistite

Futuro anteriore

 • io mi sarò consistito
 • tu ti sarai consistito
 • lui si sarà consistito
 • lei si sarà consistita
 • noi ci saremo consistiti
 • voi vi sarete consistiti
 • loro si saranno consistiti
 • loro si saranno consistite

Congiuntivo

Presente

 • che io mi consista
 • che tu ti consista
 • che lei/lui si consista
 • che noi ci consistiamo
 • che voi vi consistiate
 • che loro si consistano

Passato

 • che io mi sia consistito
 • che tu ti sia consistito
 • che lui si sia consistito
 • che lei si sia consistita
 • che noi ci siamo consistiti
 • che voi vi siate consistiti
 • che loro si siano consistiti
 • che loro si siano consistite

Imperfetto

 • che io mi consistessi
 • che tu ti consistessi
 • che lei/lui si consistesse
 • che noi ci consistessimo
 • che voi vi consisteste
 • che loro si consistessero

Trapassato

 • che io mi fossi consistito
 • che tu ti fossi consistito
 • che lui si fosse consistito
 • che lei si fosse consistita
 • che noi ci fossimo consistiti
 • che voi vi foste consistiti
 • che loro si fossero consistiti
 • che loro si fossero consistite

Condizionale

Presente

 • io mi consisterei
 • tu ti consisteresti
 • lei/lui si consisterebbe
 • noi ci consisteremmo
 • voi vi consistereste
 • loro si consisterebbero

Passato

 • io mi sarei consistito
 • tu ti saresti consistito
 • lui si sarebbe consistito
 • lei si sarebbe consistita
 • noi ci saremmo consistiti
 • voi vi sareste consistiti
 • loro si sarebbero consistiti
 • loro si sarebbero consistite

Imperativo Presente

 • consistiti
 • si consista
 • consistiamoci
 • consistetevi
 • si consistano

Gerundio

Presente

 • consistendosi

Passato

 • essendosi consistito

Infinito Presente

 • consistersi

Participio

Presente

 • consistentesi

Passato

 • consistitosi
פרסום
הטיות הפועל consistersi בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "consistersi", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פעלים דומים באיטלקית: consistere, esistere, persistere
פרסום