הטיות פועל convertirsi באיטלקית

X
הטה

פועל עזר: essere

צורות הפועל אחרות: convertire/non convertire

Modello di alcuni verbi regolari della 3ª coniugazione (-ire)

פרסום

Indicativo

Presente

 • io mi converto
 • tu ti converti
 • lei/lui si converte
 • noi ci convertiamo
 • voi vi convertite
 • loro si convertono

Imperfetto

 • io mi convertivo
 • tu ti convertivi
 • lei/lui si convertiva
 • noi ci convertivamo
 • voi vi convertivate
 • loro si convertivano

Passato remoto

 • io mi convertii
 • tu ti convertisti
 • lei/lui si convertì
 • noi ci convertimmo
 • voi vi convertiste
 • loro si convertirono

Futuro semplice

 • io mi convertirò
 • tu ti convertirai
 • lei/lui si convertirà
 • noi ci convertiremo
 • voi vi convertirete
 • loro si convertiranno

Passato prossimo

 • io mi sono convertito
 • tu ti sei convertito
 • lui si è convertito
 • lei si è convertita
 • noi ci siamo convertiti
 • voi vi siete convertiti
 • loro si sono convertiti
 • loro si sono convertite

Trapassato prossimo

 • io mi ero convertito
 • tu ti eri convertito
 • lui si era convertito
 • lei si era convertita
 • noi ci eravamo convertiti
 • voi vi eravate convertiti
 • loro si erano convertiti
 • loro si erano convertite

Trapassato remoto

 • io mi fui convertito
 • tu ti fosti convertito
 • lui si fu convertito
 • lei si fu convertita
 • noi ci fummo convertiti
 • voi vi foste convertiti
 • loro si furono convertiti
 • loro si furono convertite

Futuro anteriore

 • io mi sarò convertito
 • tu ti sarai convertito
 • lui si sarà convertito
 • lei si sarà convertita
 • noi ci saremo convertiti
 • voi vi sarete convertiti
 • loro si saranno convertiti
 • loro si saranno convertite

Congiuntivo

Presente

 • che io mi converta
 • che tu ti converta
 • che lei/lui si converta
 • che noi ci convertiamo
 • che voi vi convertiate
 • che loro si convertano

Passato

 • che io mi sia convertito
 • che tu ti sia convertito
 • che lui si sia convertito
 • che lei si sia convertita
 • che noi ci siamo convertiti
 • che voi vi siate convertiti
 • che loro si siano convertiti
 • che loro si siano convertite

Imperfetto

 • che io mi convertissi
 • che tu ti convertissi
 • che lei/lui si convertisse
 • che noi ci convertissimo
 • che voi vi convertiste
 • che loro si convertissero

Trapassato

 • che io mi fossi convertito
 • che tu ti fossi convertito
 • che lui si fosse convertito
 • che lei si fosse convertita
 • che noi ci fossimo convertiti
 • che voi vi foste convertiti
 • che loro si fossero convertiti
 • che loro si fossero convertite

Condizionale

Presente

 • io mi convertirei
 • tu ti convertiresti
 • lei/lui si convertirebbe
 • noi ci convertiremmo
 • voi vi convertireste
 • loro si convertirebbero

Passato

 • io mi sarei convertito
 • tu ti saresti convertito
 • lui si sarebbe convertito
 • lei si sarebbe convertita
 • noi ci saremmo convertiti
 • voi vi sareste convertiti
 • loro si sarebbero convertiti
 • loro si sarebbero convertite

Imperativo Presente

 • convertiti
 • si converta
 • convertiamoci
 • convertitevi
 • si convertano

Gerundio

Presente

 • convertendosi

Passato

 • essendosi convertito

Infinito Presente

 • convertirsi

Participio

Presente

 • convertentesi

Passato

 • convertitosi
פרסום
הטיות הפועל convertirsi בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "convertirsi", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פעלים דומים באיטלקית: bollire, sovvertire, divertire
פרסום