הטיות פועל digerirsi באיטלקית

X
הטה

פועל עזר: essere

צורות הפועל אחרות: digerire/non digerire

Modello della maggior parte dei verbi regolari della 3ª coniugazione (-ire) con gruppo -isc-

פרסום

Indicativo

Presente

 • io mi digerisco
 • tu ti digerisci
 • lei/lui si digerisce
 • noi ci digeriamo
 • voi vi digerite
 • loro si digeriscono

Imperfetto

 • io mi digerivo
 • tu ti digerivi
 • lei/lui si digeriva
 • noi ci digerivamo
 • voi vi digerivate
 • loro si digerivano

Passato remoto

 • io mi digerii
 • tu ti digeristi
 • lei/lui si digerì
 • noi ci digerimmo
 • voi vi digeriste
 • loro si digerirono

Futuro semplice

 • io mi digerirò
 • tu ti digerirai
 • lei/lui si digerirà
 • noi ci digeriremo
 • voi vi digerirete
 • loro si digeriranno

Passato prossimo

 • io mi sono digerito
 • tu ti sei digerito
 • lui si è digerito
 • lei si è digerita
 • noi ci siamo digeriti
 • voi vi siete digeriti
 • loro si sono digeriti
 • loro si sono digerite

Trapassato prossimo

 • io mi ero digerito
 • tu ti eri digerito
 • lui si era digerito
 • lei si era digerita
 • noi ci eravamo digeriti
 • voi vi eravate digeriti
 • loro si erano digeriti
 • loro si erano digerite

Trapassato remoto

 • io mi fui digerito
 • tu ti fosti digerito
 • lui si fu digerito
 • lei si fu digerita
 • noi ci fummo digeriti
 • voi vi foste digeriti
 • loro si furono digeriti
 • loro si furono digerite

Futuro anteriore

 • io mi sarò digerito
 • tu ti sarai digerito
 • lui si sarà digerito
 • lei si sarà digerita
 • noi ci saremo digeriti
 • voi vi sarete digeriti
 • loro si saranno digeriti
 • loro si saranno digerite

Congiuntivo

Presente

 • che io mi digerisca
 • che tu ti digerisca
 • che lei/lui si digerisca
 • che noi ci digeriamo
 • che voi vi digeriate
 • che loro si digeriscano

Passato

 • che io mi sia digerito
 • che tu ti sia digerito
 • che lui si sia digerito
 • che lei si sia digerita
 • che noi ci siamo digeriti
 • che voi vi siate digeriti
 • che loro si siano digeriti
 • che loro si siano digerite

Imperfetto

 • che io mi digerissi
 • che tu ti digerissi
 • che lei/lui si digerisse
 • che noi ci digerissimo
 • che voi vi digeriste
 • che loro si digerissero

Trapassato

 • che io mi fossi digerito
 • che tu ti fossi digerito
 • che lui si fosse digerito
 • che lei si fosse digerita
 • che noi ci fossimo digeriti
 • che voi vi foste digeriti
 • che loro si fossero digeriti
 • che loro si fossero digerite

Condizionale

Presente

 • io mi digerirei
 • tu ti digeriresti
 • lei/lui si digerirebbe
 • noi ci digeriremmo
 • voi vi digerireste
 • loro si digerirebbero

Passato

 • io mi sarei digerito
 • tu ti saresti digerito
 • lui si sarebbe digerito
 • lei si sarebbe digerita
 • noi ci saremmo digeriti
 • voi vi sareste digeriti
 • loro si sarebbero digeriti
 • loro si sarebbero digerite

Imperativo Presente

 • digerisciti
 • si digerisca
 • digeriamoci
 • digeritevi
 • si digeriscano

Gerundio

Presente

 • digerendosi

Passato

 • essendosi digerito

Infinito Presente

 • digerirsi

Participio

Presente

 • digerentesi

Passato

 • digeritosi
פרסום
הטיות הפועל digerirsi בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "digerirsi", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פעלים דומים באיטלקית: conferire, deferire, digerire
פרסום