הטיות פועל divenirsi באיטלקית

X
הטה

פועל עזר: essere

צורות הפועל אחרות: divenire/non divenire

Irregolare. Ausiliare: essere. Seguono questo modello i composti del verbo

פרסום

Indicativo

Presente

 • io mi divengo
 • tu ti divieni
 • lei/lui si diviene
 • noi ci diveniamo
 • voi vi divenite
 • loro si divengono

Imperfetto

 • io mi divenivo
 • tu ti divenivi
 • lei/lui si diveniva
 • noi ci divenivamo
 • voi vi divenivate
 • loro si divenivano

Passato remoto

 • io mi divenni
 • tu ti divenisti
 • lei/lui si divenne
 • noi ci divenimmo
 • voi vi diveniste
 • loro si divennero

Futuro semplice

 • io mi diverrò
 • tu ti diverrai
 • lei/lui si diverrà
 • noi ci diverremo
 • voi vi diverrete
 • loro si diverranno

Passato prossimo

 • io mi sono divenuto
 • tu ti sei divenuto
 • lui si è divenuto
 • lei si è divenuta
 • noi ci siamo divenuti
 • voi vi siete divenuti
 • loro si sono divenuti
 • loro si sono divenute

Trapassato prossimo

 • io mi ero divenuto
 • tu ti eri divenuto
 • lui si era divenuto
 • lei si era divenuta
 • noi ci eravamo divenuti
 • voi vi eravate divenuti
 • loro si erano divenuti
 • loro si erano divenute

Trapassato remoto

 • io mi fui divenuto
 • tu ti fosti divenuto
 • lui si fu divenuto
 • lei si fu divenuta
 • noi ci fummo divenuti
 • voi vi foste divenuti
 • loro si furono divenuti
 • loro si furono divenute

Futuro anteriore

 • io mi sarò divenuto
 • tu ti sarai divenuto
 • lui si sarà divenuto
 • lei si sarà divenuta
 • noi ci saremo divenuti
 • voi vi sarete divenuti
 • loro si saranno divenuti
 • loro si saranno divenute

Congiuntivo

Presente

 • che io mi divenga
 • che tu ti divenga
 • che lei/lui si divenga
 • che noi ci diveniamo
 • che voi vi diveniate
 • che loro si divengano

Passato

 • che io mi sia divenuto
 • che tu ti sia divenuto
 • che lui si sia divenuto
 • che lei si sia divenuta
 • che noi ci siamo divenuti
 • che voi vi siate divenuti
 • che loro si siano divenuti
 • che loro si siano divenute

Imperfetto

 • che io mi divenissi
 • che tu ti divenissi
 • che lei/lui si divenisse
 • che noi ci divenissimo
 • che voi vi diveniste
 • che loro si divenissero

Trapassato

 • che io mi fossi divenuto
 • che tu ti fossi divenuto
 • che lui si fosse divenuto
 • che lei si fosse divenuta
 • che noi ci fossimo divenuti
 • che voi vi foste divenuti
 • che loro si fossero divenuti
 • che loro si fossero divenute

Condizionale

Presente

 • io mi diverrei
 • tu ti diverresti
 • lei/lui si diverrebbe
 • noi ci diverremmo
 • voi vi diverreste
 • loro si diverrebbero

Passato

 • io mi sarei divenuto
 • tu ti saresti divenuto
 • lui si sarebbe divenuto
 • lei si sarebbe divenuta
 • noi ci saremmo divenuti
 • voi vi sareste divenuti
 • loro si sarebbero divenuti
 • loro si sarebbero divenute

Imperativo Presente

 • divieniti
 • si divenga
 • diveniamoci
 • divenitevi
 • si divengano

Gerundio

Presente

 • divenendosi

Passato

 • essendosi divenuto
 • essendosi divenuta
 • essendosi divenuti
 • essendosi divenute

Infinito Presente

 • divenirsi

Participio

Presente

 • divenentesi

Passato

 • divenutosi
פרסום
הטיות הפועל divenirsi בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "divenirsi", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פעלים דומים באיטלקית: provenire, addivenire, prevenire
פרסום