הטיות פועל negligersi באיטלקית

X
הטה

פועל עזר: essere

צורות הפועל אחרות: negligere/non negligere

פרסום

Indicativo

Presente

 • io mi negligo
 • tu ti negligi
 • lei/lui si neglige
 • noi ci negligiamo
 • voi vi negligete
 • loro si negligono

Imperfetto

 • io mi negligevo
 • tu ti negligevi
 • lei/lui si negligeva
 • noi ci negligevamo
 • voi vi negligevate
 • loro si negligevano

Passato remoto

 • io mi neglessi
 • tu ti negligesti
 • lei/lui si neglesse
 • noi ci negligemmo
 • voi vi negligeste
 • loro si neglessero

Futuro semplice

 • io mi negligerò
 • tu ti negligerai
 • lei/lui si negligerà
 • noi ci negligeremo
 • voi vi negligerete
 • loro si negligeranno

Passato prossimo

 • io mi sono negletto
 • tu ti sei negletto
 • lui si è negletto
 • lei si è negletta
 • noi ci siamo negletti
 • voi vi siete negletti
 • loro si sono negletti
 • loro si sono neglette

Trapassato prossimo

 • io mi ero negletto
 • tu ti eri negletto
 • lui si era negletto
 • lei si era negletta
 • noi ci eravamo negletti
 • voi vi eravate negletti
 • loro si erano negletti
 • loro si erano neglette

Trapassato remoto

 • io mi fui negletto
 • tu ti fosti negletto
 • lui si fu negletto
 • lei si fu negletta
 • noi ci fummo negletti
 • voi vi foste negletti
 • loro si furono negletti
 • loro si furono neglette

Futuro anteriore

 • io mi sarò negletto
 • tu ti sarai negletto
 • lui si sarà negletto
 • lei si sarà negletta
 • noi ci saremo negletti
 • voi vi sarete negletti
 • loro si saranno negletti
 • loro si saranno neglette

Congiuntivo

Presente

 • che io mi negliga
 • che tu ti negliga
 • che lei/lui si negliga
 • che noi ci negligiamo
 • che voi vi negligiate
 • che loro si negligano

Passato

 • che io mi sia negletto
 • che tu ti sia negletto
 • che lui si sia negletto
 • che lei si sia negletta
 • che noi ci siamo negletti
 • che voi vi siate negletti
 • che loro si siano negletti
 • che loro si siano neglette

Imperfetto

 • che io mi negligessi
 • che tu ti negligessi
 • che lei/lui si negligesse
 • che noi ci negligessimo
 • che voi vi negligeste
 • che loro si negligessero

Trapassato

 • che io mi fossi negletto
 • che tu ti fossi negletto
 • che lui si fosse negletto
 • che lei si fosse negletta
 • che noi ci fossimo negletti
 • che voi vi foste negletti
 • che loro si fossero negletti
 • che loro si fossero neglette

Condizionale

Presente

 • io mi negligerei
 • tu ti negligeresti
 • lei/lui si negligerebbe
 • noi ci negligeremmo
 • voi vi negligereste
 • loro si negligerebbero

Passato

 • io mi sarei negletto
 • tu ti saresti negletto
 • lui si sarebbe negletto
 • lei si sarebbe negletta
 • noi ci saremmo negletti
 • voi vi sareste negletti
 • loro si sarebbero negletti
 • loro si sarebbero neglette

Imperativo Presente

 • negligiti
 • si negliga
 • negligiamoci
 • negligetevi
 • si negligano

Gerundio

Presente

 • negligendosi

Passato

 • essendosi negletto

Infinito Presente

 • negligersi

Participio

Presente

 • negligentesi

Passato

 • neglettosi
פרסום
הטיות הפועל negligersi בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "negligersi", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פעלים דומים באיטלקית: negligere, prediligere
פרסום