הטיות פועל permettersi באיטלקית

X
הטה

פועל עזר: essere

צורות הפועל אחרות: permettere/non permettere

Passato remoto e participio irregolari (io misi/messo). Seguono questo modello: tutti i composti del verbo

פרסום

Indicativo

Presente

 • io mi permetto
 • tu ti permetti
 • lei/lui si permette
 • noi ci permettiamo
 • voi vi permettete
 • loro si permettono

Imperfetto

 • io mi permettevo
 • tu ti permettevi
 • lei/lui si permetteva
 • noi ci permettevamo
 • voi vi permettevate
 • loro si permettevano

Passato remoto

 • io mi permisi
 • tu ti permettesti
 • lei/lui si permise
 • noi ci permettemmo
 • voi vi permetteste
 • loro si permisero

Futuro semplice

 • io mi permetterò
 • tu ti permetterai
 • lei/lui si permetterà
 • noi ci permetteremo
 • voi vi permetterete
 • loro si permetteranno

Passato prossimo

 • io mi sono permesso
 • tu ti sei permesso
 • lui si è permesso
 • lei si è permessa
 • noi ci siamo permessi
 • voi vi siete permessi
 • loro si sono permessi
 • loro si sono permesse

Trapassato prossimo

 • io mi ero permesso
 • tu ti eri permesso
 • lui si era permesso
 • lei si era permessa
 • noi ci eravamo permessi
 • voi vi eravate permessi
 • loro si erano permessi
 • loro si erano permesse

Trapassato remoto

 • io mi fui permesso
 • tu ti fosti permesso
 • lui si fu permesso
 • lei si fu permessa
 • noi ci fummo permessi
 • voi vi foste permessi
 • loro si furono permessi
 • loro si furono permesse

Futuro anteriore

 • io mi sarò permesso
 • tu ti sarai permesso
 • lui si sarà permesso
 • lei si sarà permessa
 • noi ci saremo permessi
 • voi vi sarete permessi
 • loro si saranno permessi
 • loro si saranno permesse

Congiuntivo

Presente

 • che io mi permetta
 • che tu ti permetta
 • che lei/lui si permetta
 • che noi ci permettiamo
 • che voi vi permettiate
 • che loro si permettano

Passato

 • che io mi sia permesso
 • che tu ti sia permesso
 • che lui si sia permesso
 • che lei si sia permessa
 • che noi ci siamo permessi
 • che voi vi siate permessi
 • che loro si siano permessi
 • che loro si siano permesse

Imperfetto

 • che io mi permettessi
 • che tu ti permettessi
 • che lei/lui si permettesse
 • che noi ci permettessimo
 • che voi vi permetteste
 • che loro si permettessero

Trapassato

 • che io mi fossi permesso
 • che tu ti fossi permesso
 • che lui si fosse permesso
 • che lei si fosse permessa
 • che noi ci fossimo permessi
 • che voi vi foste permessi
 • che loro si fossero permessi
 • che loro si fossero permesse

Condizionale

Presente

 • io mi permetterei
 • tu ti permetteresti
 • lei/lui si permetterebbe
 • noi ci permetteremmo
 • voi vi permettereste
 • loro si permetterebbero

Passato

 • io mi sarei permesso
 • tu ti saresti permesso
 • lui si sarebbe permesso
 • lei si sarebbe permessa
 • noi ci saremmo permessi
 • voi vi sareste permessi
 • loro si sarebbero permessi
 • loro si sarebbero permesse

Imperativo Presente

 • permettiti
 • si permetta
 • permettiamoci
 • permettetevi
 • si permettano

Gerundio

Presente

 • permettendosi

Passato

 • essendosi permesso

Infinito Presente

 • permettersi

Participio

Presente

 • permettentesi

Passato

 • permessosi
פרסום
הטיות הפועל permettersi בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "permettersi", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פעלים דומים באיטלקית: omettere, rimettere, dimettere
פרסום