הטיות פועל preoccuparsi באיטלקית

X
הטה

פועל עזר: essere

צורות הפועל אחרות: preoccupare/non preoccupare

פרסום

Indicativo

Presente

 • io mi preoccupo
 • tu ti preoccupi
 • lei/lui si preoccupa
 • noi ci preoccupiamo
 • voi vi preoccupate
 • loro si preoccupano

Imperfetto

 • io mi preoccupavo
 • tu ti preoccupavi
 • lei/lui si preoccupava
 • noi ci preoccupavamo
 • voi vi preoccupavate
 • loro si preoccupavano

Passato remoto

 • io mi preoccupai
 • tu ti preoccupasti
 • lei/lui si preoccupò
 • noi ci preoccupammo
 • voi vi preoccupaste
 • loro si preoccuparono

Futuro semplice

 • io mi preoccuperò
 • tu ti preoccuperai
 • lei/lui si preoccuperà
 • noi ci preoccuperemo
 • voi vi preoccuperete
 • loro si preoccuperanno

Passato prossimo

 • io mi sono preoccupato
 • tu ti sei preoccupato
 • lui si è preoccupato
 • lei si è preoccupata
 • noi ci siamo preoccupati
 • voi vi siete preoccupati
 • loro si sono preoccupati
 • loro si sono preoccupate

Trapassato prossimo

 • io mi ero preoccupato
 • tu ti eri preoccupato
 • lui si era preoccupato
 • lei si era preoccupata
 • noi ci eravamo preoccupati
 • voi vi eravate preoccupati
 • loro si erano preoccupati
 • loro si erano preoccupate

Trapassato remoto

 • io mi fui preoccupato
 • tu ti fosti preoccupato
 • lui si fu preoccupato
 • lei si fu preoccupata
 • noi ci fummo preoccupati
 • voi vi foste preoccupati
 • loro si furono preoccupati
 • loro si furono preoccupate

Futuro anteriore

 • io mi sarò preoccupato
 • tu ti sarai preoccupato
 • lui si sarà preoccupato
 • lei si sarà preoccupata
 • noi ci saremo preoccupati
 • voi vi sarete preoccupati
 • loro si saranno preoccupati
 • loro si saranno preoccupate

Congiuntivo

Presente

 • che io mi preoccupi
 • che tu ti preoccupi
 • che lei/lui si preoccupi
 • che noi ci preoccupiamo
 • che voi vi preoccupiate
 • che loro si preoccupino

Passato

 • che io mi sia preoccupato
 • che tu ti sia preoccupato
 • che lui si sia preoccupato
 • che lei si sia preoccupata
 • che noi ci siamo preoccupati
 • che voi vi siate preoccupati
 • che loro si siano preoccupati
 • che loro si siano preoccupate

Imperfetto

 • che io mi preoccupassi
 • che tu ti preoccupassi
 • che lei/lui si preoccupasse
 • che noi ci preoccupassimo
 • che voi vi preoccupaste
 • che loro si preoccupassero

Trapassato

 • che io mi fossi preoccupato
 • che tu ti fossi preoccupato
 • che lui si fosse preoccupato
 • che lei si fosse preoccupata
 • che noi ci fossimo preoccupati
 • che voi vi foste preoccupati
 • che loro si fossero preoccupati
 • che loro si fossero preoccupate

Condizionale

Presente

 • io mi preoccuperei
 • tu ti preoccuperesti
 • lei/lui si preoccuperebbe
 • noi ci preoccuperemmo
 • voi vi preoccupereste
 • loro si preoccuperebbero

Passato

 • io mi sarei preoccupato
 • tu ti saresti preoccupato
 • lui si sarebbe preoccupato
 • lei si sarebbe preoccupata
 • noi ci saremmo preoccupati
 • voi vi sareste preoccupati
 • loro si sarebbero preoccupati
 • loro si sarebbero preoccupate

Imperativo Presente

 • preoccupati
 • si preoccupi
 • preoccupiamoci
 • preoccupatevi
 • si preoccupino

Gerundio

Presente

 • preoccupandosi

Passato

 • essendosi preoccupato

Infinito Presente

 • preoccuparsi

Participio

Presente

 • preoccupantesi

Passato

 • preoccupatosi
פרסום
הטיות הפועל preoccuparsi בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "preoccuparsi", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פעלים דומים באיטלקית: volare, emanare, ragionare
פרסום