הטיות פועל prescegliersi באיטלקית

X
הטה

פועל עזר: essere

צורות הפועל אחרות: prescegliere/non prescegliere

פרסום

Indicativo

Presente

 • io mi prescelgo
 • tu ti prescegli
 • lei/lui si presceglie
 • noi ci prescegliamo
 • voi vi prescegliete
 • loro si prescelgono

Imperfetto

 • io mi presceglievo
 • tu ti presceglievi
 • lei/lui si presceglieva
 • noi ci presceglievamo
 • voi vi presceglievate
 • loro si presceglievano

Passato remoto

 • io mi prescelsi
 • tu ti prescegliesti
 • lei/lui si prescelse
 • noi ci prescegliemmo
 • voi vi presceglieste
 • loro si prescelsero

Futuro semplice

 • io mi presceglierò
 • tu ti presceglierai
 • lei/lui si presceglierà
 • noi ci presceglieremo
 • voi vi presceglierete
 • loro si presceglieranno

Passato prossimo

 • io mi sono prescelto
 • tu ti sei prescelto
 • lui si è prescelto
 • lei si è prescelta
 • noi ci siamo prescelti
 • voi vi siete prescelti
 • loro si sono prescelti
 • loro si sono prescelte

Trapassato prossimo

 • io mi ero prescelto
 • tu ti eri prescelto
 • lui si era prescelto
 • lei si era prescelta
 • noi ci eravamo prescelti
 • voi vi eravate prescelti
 • loro si erano prescelti
 • loro si erano prescelte

Trapassato remoto

 • io mi fui prescelto
 • tu ti fosti prescelto
 • lui si fu prescelto
 • lei si fu prescelta
 • noi ci fummo prescelti
 • voi vi foste prescelti
 • loro si furono prescelti
 • loro si furono prescelte

Futuro anteriore

 • io mi sarò prescelto
 • tu ti sarai prescelto
 • lui si sarà prescelto
 • lei si sarà prescelta
 • noi ci saremo prescelti
 • voi vi sarete prescelti
 • loro si saranno prescelti
 • loro si saranno prescelte

Congiuntivo

Presente

 • che io mi prescelga
 • che tu ti prescelga
 • che lei/lui si prescelga
 • che noi ci prescegliamo
 • che voi vi prescegliate
 • che loro si prescelgano

Passato

 • che io mi sia prescelto
 • che tu ti sia prescelto
 • che lui si sia prescelto
 • che lei si sia prescelta
 • che noi ci siamo prescelti
 • che voi vi siate prescelti
 • che loro si siano prescelti
 • che loro si siano prescelte

Imperfetto

 • che io mi prescegliessi
 • che tu ti prescegliessi
 • che lei/lui si prescegliesse
 • che noi ci prescegliessimo
 • che voi vi presceglieste
 • che loro si prescegliessero

Trapassato

 • che io mi fossi prescelto
 • che tu ti fossi prescelto
 • che lui si fosse prescelto
 • che lei si fosse prescelta
 • che noi ci fossimo prescelti
 • che voi vi foste prescelti
 • che loro si fossero prescelti
 • che loro si fossero prescelte

Condizionale

Presente

 • io mi presceglierei
 • tu ti presceglieresti
 • lei/lui si presceglierebbe
 • noi ci presceglieremmo
 • voi vi prescegliereste
 • loro si presceglierebbero

Passato

 • io mi sarei prescelto
 • tu ti saresti prescelto
 • lui si sarebbe prescelto
 • lei si sarebbe prescelta
 • noi ci saremmo prescelti
 • voi vi sareste prescelti
 • loro si sarebbero prescelti
 • loro si sarebbero prescelte

Imperativo Presente

 • prescegliti
 • si prescelga
 • prescegliamoci
 • presceglietevi
 • si prescelgano

Gerundio

Presente

 • prescegliendosi

Passato

 • essendosi prescelto

Infinito Presente

 • prescegliersi

Participio

Presente

 • presceglientesi

Passato

 • presceltosi
פרסום
הטיות הפועל prescegliersi בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "prescegliersi", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פעלים דומים באיטלקית: prescegliere, trascegliere, riscegliere
פרסום