הטיות פועל sottoporsi באיטלקית

X
הטה

פועל עזר: essere

צורות הפועל אחרות: sottoporre/non sottoporre

Irregolare. Seguono questo modello: tutti i composti del verbo

פרסום

Indicativo

Presente

 • io mi sottopongo
 • tu ti sottoponi
 • lei/lui si sottopone
 • noi ci sottoponiamo
 • voi vi sottoponete
 • loro si sottopongono

Imperfetto

 • io mi sottoponevo
 • tu ti sottoponevi
 • lei/lui si sottoponeva
 • noi ci sottoponevamo
 • voi vi sottoponevate
 • loro si sottoponevano

Passato remoto

 • io mi sottoposi
 • tu ti sottoponesti
 • lei/lui si sottopose
 • noi ci sottoponemmo
 • voi vi sottoponeste
 • loro si sottoposero

Futuro semplice

 • io mi sottoporrò
 • tu ti sottoporrai
 • lei/lui si sottoporrà
 • noi ci sottoporremo
 • voi vi sottoporrete
 • loro si sottoporranno

Passato prossimo

 • io mi sono sottoposto
 • tu ti sei sottoposto
 • lui si è sottoposto
 • lei si è sottoposta
 • noi ci siamo sottoposti
 • voi vi siete sottoposti
 • loro si sono sottoposti
 • loro si sono sottoposte

Trapassato prossimo

 • io mi ero sottoposto
 • tu ti eri sottoposto
 • lui si era sottoposto
 • lei si era sottoposta
 • noi ci eravamo sottoposti
 • voi vi eravate sottoposti
 • loro si erano sottoposti
 • loro si erano sottoposte

Trapassato remoto

 • io mi fui sottoposto
 • tu ti fosti sottoposto
 • lui si fu sottoposto
 • lei si fu sottoposta
 • noi ci fummo sottoposti
 • voi vi foste sottoposti
 • loro si furono sottoposti
 • loro si furono sottoposte

Futuro anteriore

 • io mi sarò sottoposto
 • tu ti sarai sottoposto
 • lui si sarà sottoposto
 • lei si sarà sottoposta
 • noi ci saremo sottoposti
 • voi vi sarete sottoposti
 • loro si saranno sottoposti
 • loro si saranno sottoposte

Congiuntivo

Presente

 • che io mi sottoponga
 • che tu ti sottoponga
 • che lei/lui si sottoponga
 • che noi ci sottoponiamo
 • che voi vi sottoponiate
 • che loro si sottopongano

Passato

 • che io mi sia sottoposto
 • che tu ti sia sottoposto
 • che lui si sia sottoposto
 • che lei si sia sottoposta
 • che noi ci siamo sottoposti
 • che voi vi siate sottoposti
 • che loro si siano sottoposti
 • che loro si siano sottoposte

Imperfetto

 • che io mi sottoponessi
 • che tu ti sottoponessi
 • che lei/lui si sottoponesse
 • che noi ci sottoponessimo
 • che voi vi sottoponeste
 • che loro si sottoponessero

Trapassato

 • che io mi fossi sottoposto
 • che tu ti fossi sottoposto
 • che lui si fosse sottoposto
 • che lei si fosse sottoposta
 • che noi ci fossimo sottoposti
 • che voi vi foste sottoposti
 • che loro si fossero sottoposti
 • che loro si fossero sottoposte

Condizionale

Presente

 • io mi sottoporrei
 • tu ti sottoporresti
 • lei/lui si sottoporrebbe
 • noi ci sottoporremmo
 • voi vi sottoporreste
 • loro si sottoporrebbero

Passato

 • io mi sarei sottoposto
 • tu ti saresti sottoposto
 • lui si sarebbe sottoposto
 • lei si sarebbe sottoposta
 • noi ci saremmo sottoposti
 • voi vi sareste sottoposti
 • loro si sarebbero sottoposti
 • loro si sarebbero sottoposte

Imperativo Presente

 • sottoponiti
 • si sottoponga
 • sottoponiamoci
 • sottoponetevi
 • si sottopongano

Gerundio

Presente

 • sottoponendosi

Passato

 • essendosi sottoposto

Infinito Presente

 • sottoporsi

Participio

Presente

 • sottoponentesi

Passato

 • sottopostosi
פרסום
הטיות הפועל sottoporsi בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "sottoporsi", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פעלים דומים באיטלקית: esporre, presupporre, predisporre
פרסום