הטיות פועל venirsi באיטלקית

X
הטה

פועל עזר: essere

צורות הפועל אחרות: venire/non venire

Irregolare. Ausiliare: essere. Seguono questo modello i composti del verbo

פרסום

Indicativo

Presente

 • io mi vengo
 • tu ti vieni
 • lei/lui si viene
 • noi ci veniamo
 • voi vi venite
 • loro si vengono

Imperfetto

 • io mi venivo
 • tu ti venivi
 • lei/lui si veniva
 • noi ci venivamo
 • voi vi venivate
 • loro si venivano

Passato remoto

 • io mi venni
 • tu ti venisti
 • lei/lui si venne
 • noi ci venimmo
 • voi vi veniste
 • loro si vennero

Futuro semplice

 • io mi verrò
 • tu ti verrai
 • lei/lui si verrà
 • noi ci verremo
 • voi vi verrete
 • loro si verranno

Passato prossimo

 • io mi sono venuto
 • tu ti sei venuto
 • lui si è venuto
 • lei si è venuta
 • noi ci siamo venuti
 • voi vi siete venuti
 • loro si sono venuti
 • loro si sono venute

Trapassato prossimo

 • io mi ero venuto
 • tu ti eri venuto
 • lui si era venuto
 • lei si era venuta
 • noi ci eravamo venuti
 • voi vi eravate venuti
 • loro si erano venuti
 • loro si erano venute

Trapassato remoto

 • io mi fui venuto
 • tu ti fosti venuto
 • lui si fu venuto
 • lei si fu venuta
 • noi ci fummo venuti
 • voi vi foste venuti
 • loro si furono venuti
 • loro si furono venute

Futuro anteriore

 • io mi sarò venuto
 • tu ti sarai venuto
 • lui si sarà venuto
 • lei si sarà venuta
 • noi ci saremo venuti
 • voi vi sarete venuti
 • loro si saranno venuti
 • loro si saranno venute

Congiuntivo

Presente

 • che io mi venga
 • che tu ti venga
 • che lei/lui si venga
 • che noi ci veniamo
 • che voi vi veniate
 • che loro si vengano

Passato

 • che io mi sia venuto
 • che tu ti sia venuto
 • che lui si sia venuto
 • che lei si sia venuta
 • che noi ci siamo venuti
 • che voi vi siate venuti
 • che loro si siano venuti
 • che loro si siano venute

Imperfetto

 • che io mi venissi
 • che tu ti venissi
 • che lei/lui si venisse
 • che noi ci venissimo
 • che voi vi veniste
 • che loro si venissero

Trapassato

 • che io mi fossi venuto
 • che tu ti fossi venuto
 • che lui si fosse venuto
 • che lei si fosse venuta
 • che noi ci fossimo venuti
 • che voi vi foste venuti
 • che loro si fossero venuti
 • che loro si fossero venute

Condizionale

Presente

 • io mi verrei
 • tu ti verresti
 • lei/lui si verrebbe
 • noi ci verremmo
 • voi vi verreste
 • loro si verrebbero

Passato

 • io mi sarei venuto
 • tu ti saresti venuto
 • lui si sarebbe venuto
 • lei si sarebbe venuta
 • noi ci saremmo venuti
 • voi vi sareste venuti
 • loro si sarebbero venuti
 • loro si sarebbero venute

Imperativo Presente

 • vieniti
 • si venga
 • veniamoci
 • venitevi
 • si vengano

Gerundio

Presente

 • venendosi

Passato

 • essendosi venuto
 • essendosi venuta
 • essendosi venuti
 • essendosi venute

Infinito Presente

 • venirsi

Participio

Presente

 • venentesi

Passato

 • venutosi
פרסום
הטיות הפועל venirsi בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "venirsi", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פעלים דומים באיטלקית: convenire, pervenire, prevenire
פרסום