Download New

הטיות פעלים באנגלית

X
הטה

הטיית פעלים באנגלית

באנגלית ניתן להכניס צורות שם הפועל, כגון "go", "abide", "break", וגם פעלים רפלקסיביים ומילים שלילה "hurt oneself", "not remember"... וגם צורות מוטות ("done", "making", "comes").

בעמוד תוצאות החיפוש, ניתן להראות ולהסתיר את כפתור ״חלופות״ מציג צורות דקדוקיות ואיותים אלטרנטיביים.

מטה הפעלים משתמש בחוקים דקדוקיים שלוקחים בחשבון פעלים חריגים, פעלים עזר, מודלים וצורות הטיה.

דוברים ילידים מבריטניה ומארצות הברית מיישמים כללי ההטיה שונים במקצת, שיכולים להוות אתגרים בפני התלמידים. הטיית פעלים באנגלית בריטית ואמריקאית השתמש במשאבים הבאים בכדי ללמוד עוד על.

במידה והטקסט שחיפשת יכול להתאים לכמה פעלים, מטה הפעלים יפרוט את כולם כהמלצות. בנוסף, הוא מזהה טעויות כתיב ומוצא את הפעלים הדומים ביותר למה שחופש.

תרגום, הטיית פעלים, ובדיקת איות בקליק אחד מהדפדפן שלך.

הוסף לדפדפן שלך

הטו פעלים באנגלית, בצרפתית, בספרדית, בגרמנית, באיטלקית, ברוסית, בערבית,ביפנית, בעברית, בפורטוגזית באמצעות מטה הפעלים של Reverso. למדו חוקי הטייה ועיינו ברשימת צורות פעלים. תרגמו פעלים בהקשר או חפשו את הגדרותיהם.

פרסום
פרסום