הטיות פעלים באיטלקית dolere צורה

X
הטה

: -olere

Indicativo presente, passato remoto e participio irregolari (io dolgo/io dolsi/doluto). Ausiliare: essere. Si usa in genere dnella forma pronominale dolersi

2 פעלים דומים:

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים באיטלקית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום