Download New

הטיות פעלים באיטלקית rispondere צורה

X
הטה

: -ndere

Passato remoto e participio irregolari (io risposi/risposto). Segue questo modello: corrispondere

2 פעלים דומים:

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים באיטלקית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום