הטיות פעלים בגרמנית dürfen צורה

X
הטה

סיומת : -ürfen

Konjugation des Modalverbes dürfen und seiner Komposita (bedürfen) (unregelmäßige Konjugation)

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים בגרמנית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום