Download New

הטיות פעלים ביפנית 飲む צורה

X
הטה

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים ביפנית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום