הטיות פעלים בספרדית airar צורה

X
הטה

סיומת : -irar

Verbo airar y sus derivados siguen la conjugación regular de verbos en -ar excepto la alternancia de "i" -> "í" en unas formas de Imperativo, Presente de Indicativo y Subjuntivo (aíro…) debido a las reglas de acentuación

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים בספרדית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום