הטיות פעלים בספרדית aunar צורה

X
הטה

סיומת : -unar

Verbo aunar sigue la conjugación regular de verbos en -ar excepto la alternancia de "u" -> "ú" en unas formas de Imperativo, Presente de Indicativo y Subjuntivo (aúno…) debido a las reglas de acentuación

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים בספרדית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום