הטיות פעלים בספרדית cimentar צורה

X
הטה

סיומת : -entar

Verbos cimentar, emparentar, regimentar siguen la conjugación regular de los verbos en -ar y tienen variantes con alternancia "e" -> "ie" en 1a, 2a, 3a pers. sing. and 3a pers. pl. en Imperativo, Presente de Indicativo y Subjuntivo: cimentar / cimiento / cimento

2 פעלים דומים:

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים בספרדית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום