הטיות פעלים בספרדית cubrir צורה

X
הטה

סיומת : -rir

Algunos verbos terminados en -rir (abrir, cubrir, y sus derivados a la excepción de desabrir) siguen la conjugación regular de los verbos en -ir a la excepción de Participio Pasado que termina en -ierto (en vez de -ido): cubrir / cubierto, abrir / abierto

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים בספרדית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום