הטיות פעלים בספרדית delinquir צורה

X
הטה

סיומת : -quir

Verbos que terminan en -quir siguen este modelo de conjugación: la alternancia de "qu" -> "c" antes de "o" y "a" en 1a persona de Presente de Indicativo (delinco), todas las personas en Presente de Subjuntivo (delinca, delincas…) y 1a pers. pl., 3a persona sing. pl. de Imperativo (delincamos, delinca, delincan)

5 פעלים דומים:

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים בספרדית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום