הטיות פעלים בספרדית distinguir צורה

X
הטה

סיומת : -uir

Verbos que terminan en -guir (except erguir, seguir y sus derivados) siguen este modelo de conjugación: la alternancia de "gu" -> "g" antes de "o" y "a" en 1a persona de Presente de Indicativo (distingo), todas las personas en Presente de Subjuntivo (distinga, distingas…) y 1a pers. pl., 3a persona sing. pl. de Imperativo (distingamos, distinga, distingan)

3 פעלים דומים:

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים בספרדית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום