הטיות פעלים בספרדית engorar צורה

X
הטה

סיומת : -orar

Verbos terminados en -gorar con diptongo siguen la conjugación regular de los verbos en -ar pero con la alternancia "o" -> "üe" después de "g" en 1a, 2a, 3a pers.sing. y 3a pers.pl. de Imperativo, Presente de Indicativo y Subjuntivo: engorar / engüera

1 פעלים דומים:

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים בספרדית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום