Download New

הטיות פעלים בספרדית nevar צורה

X
הטה

סיומת : -evar

Verbo nevar y sus derivados con diptongo siguen la conjugación de pensar (piensa / nieva)

1 פעלים דומים:

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים בספרדית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום