הטיות פעלים בספרדית quebrar צורה

X
הטה

סיומת : -ebrar

Verbos terminados en -quebrar con diptongo siguen el modelo de conjugación de pensar (piensa / quiebra): verbo quebrar y sus derivados

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים בספרדית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום