הטיות פעלים בספרדית ruar צורה

X
הטה

סיומת : -uar

Verbo ruar sigue la conjugación regular de los verbos en -ar pero con el acento en la "ú" en 1a, 2a, 3a pers. sing. y 3a pers. pl. en Imperativo, Presente de Indicativo y Subjuntivo: ruar / rúa

1 פעלים דומים:

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים בספרדית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום