הטיות פעלים בספרדית sahumar צורה

X
הטה

סיומת : -umar

Tales derivados de humar como sahumar, desahumar, ahumar siguen la conjugación regular de los verbos en -ar excepto la alternancia de "u" -> "ú" en unas formas de Imperativo, Presente de Indicativo y Subjuntivo (sahúmo…) debido a las reglas de acentuación

2 פעלים דומים:

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים בספרדית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום