הטיות פעלים בספרדית seguir צורה

X
הטה

סיומת : -eguir

Verbo seguir y sus derivados siguen la conjugación regular de los verbos en -ir pero con alternancia "e" -> "i" y desaparición de "u" antes de "o" y "a": seguir / sigo

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים בספרדית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום