הטיות פעלים בספרדית sobrehilar צורה

X
הטה

סיומת : -ilar

Tales derivados de hilar como sobrehilar, rehilar, ahilar siguen la conjugación regular de los verbos en -ar excepto la alternancia de "u" -> "ú" en unas formas de Imperativo, Presente de Indicativo y Subjuntivo (sobrehílo…) debido a las reglas de acentuación

2 פעלים דומים:

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים בספרדית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום