הטיות פעלים בספרדית soterrar צורה

X
הטה

סיומת : -errar

Verbo soterrar sigue la conjugación regular de los verbos en -ar y tiene variantes con alternancia de "e" -> "ie" en 1a, 2a, 3a pers. sing. y 3a pers. pl. en Imperativo, Presente de Indicativo y Subjuntivo: soterrar / soterra / sotierra

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים בספרדית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום