הטיות פעלים בספרדית templar צורה

X
הטה

סיומת : -emplar

Verbo templar sigue la conjugación regular de los verbos en -ar y tiene variantes con alternancia de "e" -> "ie" en 1a, 2a, 3a pers. sing. y 3a pers. pl. en Imperativo, Presente de Indicativo y Subjuntivo: templar / templa / tiempla

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים בספרדית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום