הטיות פעלים בספרדית torcer צורה

X
הטה

סיומת : -orcer

Verbo torcer y sus derivados siguen la conjugación irrregular del modelo vencer a la excepción de la alternancia "o" -> "ue" en 1a, 2a, 3a pers. sing. y 3a pers.pl. de Imperativo, Presente de Indicativo y Subjuntivo: torcer / tuerzo

5 פעלים דומים:

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים בספרדית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום