הטיות פעלים בפורטוגזית fugir צורה

X
הטה

סיומת : -ugir

Fugir is written with g, however, must be written with j before the vowel a and before the vowel o

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים בפורטוגזית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום