Download New

הטיות פעלים בצרפתית attendre צורה

X
הטה

Les verbes en -andre, -endre, -ondre, -erdre et -ordre suivent ce modèle.

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים בצרפתית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום