Download New

הטיות פעלים ברוסית лезть צורה

X
הטה

סיומת : -ть

Данный глагол относится к первому типу спряжения. К данной модели относятся глаголы несовершенного вида. Глагол несовершенного вида

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים ברוסית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום