Download New

הטיות פעלים ברוסית служить צורה

X
הטה

סיומת : -ить

Данный глагол относится ко второму типу спряжения. К данной модели относятся глаголы несовершенного вида. Глагол несовершенного вида

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים ברוסית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום