Download New

הטיות פעלים ברוסית увидеть צורה

X
הטה

סיומת : -деть

Данный глагол является исключением, относится ко второму типу спряжения. Глагол совершенного вида

2 פעלים דומים:

כל הצורות

דף זה נועד לעזור לכם ללמוד הטיות פעלים ברוסית.

בהתבסס על הסיומת, תוכלו לזהות תכונות המשותפות לפעלים שונים. לחץ על הפעלים למעלה כדי לראות את טבלאות ההטיות שלהם.

פרסום
פרסום