הטיות פועל אֻבְחַן

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְאוּבְחָן/מְאֻבְחָן
  ani/ata/hume'uvkhan/me'uvkhan
 • אני/את/היאמְאוּבְחֶנֶת/מְאֻבְחֶנֶת
  ani/at/hime'uvkhenet/me'uvkhenet
 • אנחנו/אתם/הןמְאוּבְחָנִים/מְאֻבְחָנִים
  anakhnu/atem/henme'uvkhanim/me'uvkhanim
 • נחנו/אתן/הןמְאוּבְחָנוֹת/מְאֻבְחָנוֹת
  נחנו/aten/henme'uvkhanot/me'uvkhanot

Past

 • אניאוּבְחַנְתִּי/אֻבְחַנְתִּי
  aniuvkhanti/uvkhanti
 • אתהאוּבְחַנְתָּ/אֻבְחַנְתָּ
  atauvkhanta/uvkhanta
 • אתאוּבְחַנְתְּ/אֻבְחַנְתְּ
  atuvkhant/uvkhant
 • הואאֻבְחַן/אוּבְחַן
  huuvkhan/uvkhan
 • היאאוּבְחְנָה/אֻבְחְנָה
  hiuvkhena/uvkhena
 • אנחנואוּבְחַנּוּ/אֻבְחַנּוּ
  anakhnuuvkhanu/uvkhanu
 • אתםאוּבְחַנְתֶּם/אֻבְחַנְתֶּם
  atemuvkhantem/uvkhantem
 • אתןאוּבְחַנְתֶּן/אֻבְחַנְתֶּן
  atenuvkhanten/uvkhanten
 • הםאוּבְחְנוּ/אֻבְחְנוּ
  hemuvkhenu/uvkhenu
 • הןאוּבְחְנוּ/אֻבְחְנוּ
  henuvkhenu/uvkhenu

Future

 • אניאֲאוּבְחַן/אֲאֻבְחַן
  ania'uvkhan/a'uvkhan
 • אתהתְּאוּבְחַן/תְּאֻבְחַן
  atate'uvkhan/te'uvkhan
 • אתתְּאוּבְחְנִי/תְּאֻבְחְנִי
  atte'uvkheni/te'uvkheni
 • הואיְאוּבְחַן/יְאֻבְחַן
  huye'uvkhan/ye'uvkhan
 • היאתְּאוּבְחַן/תְּאֻבְחַן
  hite'uvkhan/te'uvkhan
 • אנחנונְאוּבְחַן/נְאֻבְחַן
  anakhnune'uvkhan/ne'uvkhan
 • אתםתְּאוּבְחְנוּ/תְּאֻבְחְנוּ
  atemte'uvkhenu/te'uvkhenu
 • אתןתְּאוּבְחַנָּה/תְּאוּבְחְנוּ/תְּאֻבְחַנָּה/תְּאֻבְחְנוּ
  atente'uvkhana/te'uvkhenu/te'uvkhana/te'uvkhenu
 • הםיְאוּבְחְנוּ/יְאֻבְחְנוּ
  hemye'uvkhenu/ye'uvkhenu
 • הןתְּאוּבְחַנָּה/יְאוּבְחְנוּ/יְאֻבְחְנוּ/תְּאֻבְחַנָּה
  hente'uvkhana/ye'uvkhenu/ye'uvkhenu/te'uvkhana

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל אֻבְחַן בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "אֻבְחַן", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: אֻכְסַן, תֻּזְמַן
    פרסום