הטיות פועל אֻבַּק

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְאוּבָּק/מְאֻבָּק
  ani/ata/hume'ubak/me'ubak
 • אני/את/היאמְאוּבֶּקֶת/מְאֻבֶּקֶת
  ani/at/hime'ubeket/me'ubeket
 • אנחנו/אתם/הןמְאוּבָּקִים/מְאֻבָּקִים
  anakhnu/atem/henme'ubakim/me'ubakim
 • נחנו/אתן/הןמְאוּבָּקוֹת/מְאֻבָּקוֹת
  נחנו/aten/henme'ubakot/me'ubakot

Past

 • אניאוּבַּקְתִּי/אֻבַּקְתִּי
  aniubakti/ubakti
 • אתהאוּבַּקְתָּ/אֻבַּקְתָּ
  ataubakta/ubakta
 • אתאוּבַּקְתְּ/אֻבַּקְתְּ
  atubakt/ubakt
 • הואאֻבַּק/אוּבַּק
  huubak/ubak
 • היאאוּבְּקָה/אֻבְּקָה
  hiubka/ubka
 • אנחנואוּבַּקְנוּ/אֻבַּקְנוּ
  anakhnuubaknu/ubaknu
 • אתםאוּבַּקְתֶּם/אֻבַּקְתֶּם
  atemubaktem/ubaktem
 • אתןאוּבַּקְתֶּן/אֻבַּקְתֶּן
  atenubakten/ubakten
 • הםאוּבְּקוּ/אֻבְּקוּ
  hemubku/ubku
 • הןאוּבְּקוּ/אֻבְּקוּ
  henubku/ubku

Future

 • אניאֲאוּבַּק/אֲאֻבַּק
  ania'ubak/a'ubak
 • אתהתְּאוּבַּק/תְּאֻבַּק
  atate'ubak/te'ubak
 • אתתְּאוּבְּקִי/תְּאֻבְּקִי
  atte'ubki/te'ubki
 • הואיְאוּבַּק/יְאֻבַּק
  huye'ubak/ye'ubak
 • היאתְּאוּבַּק/תְּאֻבַּק
  hite'ubak/te'ubak
 • אנחנונְאוּבַּק/נְאֻבַּק
  anakhnune'ubak/ne'ubak
 • אתםתְּאוּבְּקוּ/תְּאֻבְּקוּ
  atemte'ubku/te'ubku
 • אתןתְּאוּבַּקְנָה/תְּאוּבְּקוּ/תְּאֻבַּקְנָה/תְּאֻבְּקוּ
  atente'ubakna/te'ubku/te'ubakna/te'ubku
 • הםיְאוּבְּקוּ/יְאֻבְּקוּ
  hemye'ubku/ye'ubku
 • הןיְאוּבְּקוּ/תְּאוּבַּקְנָה/יְאֻבְּקוּ/תְּאֻבַּקְנָה
  henye'ubku/te'ubakna/ye'ubku/te'ubakna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל אֻבַּק בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "אֻבַּק", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: סֻלַּף, פֻּלַּג, בֻּשַּׁל
    פרסום