הטיות פועל אֻיַּת

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְאוּיָּית/מְאֻיָּת
  ani/ata/hume'uyat/me'uyat
 • אני/את/היאמְאוּיֶּיתֶת/מְאֻיֶּתֶת
  ani/at/hime'uyetet/me'uyetet
 • אנחנו/אתם/הןמְאוּיָּיתִים/מְאֻיָּתִים
  anakhnu/atem/henme'uyatim/me'uyatim
 • נחנו/אתן/הןמְאוּיָּיתוֹת/מְאֻיָּתוֹת
  נחנו/aten/henme'uyatot/me'uyatot

Past

 • אניאוּיַּיתִּי/אֻיַּתִּי
  aniuyati/uyati
 • אתהאוּיַּיתָּ/אֻיַּתָּ
  atauyata/uyata
 • אתאוּיַּיתְּ/אֻיַּתְּ
  atuyat/uyat
 • הואאֻיַּת/אוּיַּית
  huuyat/uyat
 • היאאוּיְּיתָה/אֻיְּתָה
  hiuyta/uyta
 • אנחנואוּיַּיתְנוּ/אֻיַּתְנוּ
  anakhnuuyatnu/uyatnu
 • אתםאוּיַּיתֶּם/אֻיַּתֶּם
  atemuyatem/uyatem
 • אתןאוּיַּיתֶּן/אֻיַּתֶּן
  atenuyaten/uyaten
 • הםאוּיְּיתוּ/אֻיְּתוּ
  hemuytu/uytu
 • הןאוּיְּיתוּ/אֻיְּתוּ
  henuytu/uytu

Future

 • אניאֲאוּיַּית/אֲאֻיַּת
  ania'uyat/a'uyat
 • אתהתְּאוּיַּית/תְּאֻיַּת
  atate'uyat/te'uyat
 • אתתְּאוּיְּיתִי/תְּאֻיְּתִי
  atte'uyti/te'uyti
 • הואיְאוּיַּית/יְאֻיַּת
  huye'uyat/ye'uyat
 • היאתְּאוּיַּית/תְּאֻיַּת
  hite'uyat/te'uyat
 • אנחנונְאוּיַּית/נְאֻיַּת
  anakhnune'uyat/ne'uyat
 • אתםתְּאוּיְּיתוּ/תְּאֻיְּתוּ
  atemte'uytu/te'uytu
 • אתןתְּאוּיְּיתוּ/תְּאוּיַּיתְנָה/תְּאֻיְּתוּ/תְּאֻיַּתְנָה
  atente'uytu/te'uyatna/te'uytu/te'uyatna
 • הםיְאוּיְּיתוּ/יְאֻיְּתוּ
  hemye'uytu/ye'uytu
 • הןיְאוּיְּיתוּ/תְּאוּיַּיתְנָה/יְאֻיְּתוּ/תְּאֻיַּתְנָה
  henye'uytu/te'uyatna/ye'uytu/te'uyatna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל אֻיַּת בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "אֻיַּת", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: רֻשַּׁת, זֻפַּת, סֻתַּת
    פרסום