הטיות פועל אֻתְחַל

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְאוּתְחָל/מְאֻתְחָל
  ani/ata/hume'utkhal/me'utkhal
 • אני/את/היאמְאוּתְחֶלֶת/מְאֻתְחֶלֶת
  ani/at/hime'utkhelet/me'utkhelet
 • אנחנו/אתם/הןמְאוּתְחָלִים/מְאֻתְחָלִים
  anakhnu/atem/henme'utkhalim/me'utkhalim
 • נחנו/אתן/הןמְאוּתְחָלוֹת/מְאֻתְחָלוֹת
  נחנו/aten/henme'utkhalot/me'utkhalot

Past

 • אניאוּתְחַלְתִּי/אֻתְחַלְתִּי
  aniutkhalti/utkhalti
 • אתהאוּתְחַלְתָּ/אֻתְחַלְתָּ
  atautkhalta/utkhalta
 • אתאוּתְחַלְתְּ/אֻתְחַלְתְּ
  atutkhalt/utkhalt
 • הואאֻתְחַל/אוּתְחַל
  huutkhal/utkhal
 • היאאוּתְחֲלָה/אֻתְחֲלָה
  hiutkhala/utkhala
 • אנחנואוּתְחַלְנוּ/אֻתְחַלְנוּ
  anakhnuutkhalnu/utkhalnu
 • אתםאוּתְחַלְתֶּם/אֻתְחַלְתֶּם
  atemutkhaltem/utkhaltem
 • אתןאוּתְחַלְתֶּן/אֻתְחַלְתֶּן
  atenutkhalten/utkhalten
 • הםאוּתְחֲלוּ/אֻתְחֲלוּ
  hemutkhalu/utkhalu
 • הןאוּתְחֲלוּ/אֻתְחֲלוּ
  henutkhalu/utkhalu

Future

 • אניאֲאוּתְחַל/אֲאֻתְחַל
  ania'utkhal/a'utkhal
 • אתהתְּאוּתְחַל/תְּאֻתְחַל
  atate'utkhal/te'utkhal
 • אתתְּאוּתְחֲלִי/תְּאֻתְחֲלִי
  atte'utkhali/te'utkhali
 • הואיְאוּתְחַל/יְאֻתְחַל
  huye'utkhal/ye'utkhal
 • היאתְּאוּתְחַל/תְּאֻתְחַל
  hite'utkhal/te'utkhal
 • אנחנונְאוּתְחַל/נְאֻתְחַל
  anakhnune'utkhal/ne'utkhal
 • אתםתְּאוּתְחֲלוּ/תְּאֻתְחֲלוּ
  atemte'utkhalu/te'utkhalu
 • אתןתְּאוּתְחַלְנָה/תְּאוּתְחֲלוּ/תְּאֻתְחַלְנָה/תְּאֻתְחֲלוּ
  atente'utkhalna/te'utkhalu/te'utkhalna/te'utkhalu
 • הםיְאוּתְחֲלוּ/יְאֻתְחֲלוּ
  hemye'utkhalu/ye'utkhalu
 • הןתְּאוּתְחַלְנָה/יְאוּתְחֲלוּ/יְאֻתְחֲלוּ/תְּאֻתְחַלְנָה
  hente'utkhalna/ye'utkhalu/ye'utkhalu/te'utkhalna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל אֻתְחַל בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "אֻתְחַל", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: תֻּפְעַל, מֻסְחַר, גֻּלְעַן
    פרסום