הטיות פועל אוֹשַׁשׁ

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְאוֹשָׁשׁ
  ani/ata/hume'oshash
 • אני/את/היאמְאוֹשֶׁשֶׁת
  ani/at/hime'osheshet
 • אנחנו/אתם/הןמְאוֹשָׁשִׁים
  anakhnu/atem/henme'oshashim
 • נחנו/אתן/הןמְאוֹשָׁשׁוֹת
  נחנו/aten/henme'oshashot

Past

 • אניאוֹשַׁשְׁתִּי
  anioshashti
 • אתהאוֹשַׁשְׁתָּ
  ataoshashta
 • אתאוֹשַׁשְׁתְּ
  atoshasht
 • הואאוֹשַׁשׁ
  huoshash
 • היאאוֹשְׁשָׁה
  hioshesha
 • אנחנואוֹשַׁשְׁנוּ
  anakhnuoshashnu
 • אתםאוֹשַׁשְׁתֶּם
  atemoshashtem
 • אתןאוֹשַׁשְׁתֶּן
  atenoshashten
 • הםאוֹשְׁשׁוּ
  hemosheshu
 • הןאוֹשְׁשׁוּ
  henosheshu

Future

 • אניאֲאוֹשַׁשׁ
  ania'oshash
 • אתהתְּאוֹשַׁשׁ
  atate'oshash
 • אתתְּאוֹשְׁשִׁי
  atte'osheshi
 • הואיְאוֹשַׁשׁ
  huye'oshash
 • היאתְּאוֹשַׁשׁ
  hite'oshash
 • אנחנונְאוֹשַׁשׁ
  anakhnune'oshash
 • אתםתְּאוֹשְׁשׁוּ
  atemte'osheshu
 • אתןתְּאוֹשְׁשׁוּ/תְּאוֹשַׁשְׁנָה
  atente'osheshu/te'oshashna
 • הםיְאוֹשְׁשׁוּ
  hemye'osheshu
 • הןיְאוֹשְׁשׁוּ/תְּאוֹשַׁשְׁנָה
  henye'osheshu/te'oshashna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל אוֹשַׁשׁ בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "אוֹשַׁשׁ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: עוֹדַד, חוֹרַר
    פרסום