הטיות פועל בֻּנְאַם

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְבוּנְאָם/מְבֻנְאָם
  ani/ata/humevun'am/mevun'am
 • אני/את/היאמְבוּנְאֶמֶת/מְבֻנְאֶמֶת
  ani/at/himevun'emet/mevun'emet
 • אנחנו/אתם/הןמְבוּנְאָמִים/מְבֻנְאָמִים
  anakhnu/atem/henmevun'amim/mevun'amim
 • נחנו/אתן/הןמְבוּנְאָמוֹת/מְבֻנְאָמוֹת
  נחנו/aten/henmevun'amot/mevun'amot

Past

 • אניבּוּנְאַמְתִּי/בֻּנְאַמְתִּי
  anibun'amti/bun'amti
 • אתהבּוּנְאַמְתָּ/בֻּנְאַמְתָּ
  atabun'amta/bun'amta
 • אתבּוּנְאַמְתְּ/בֻּנְאַמְתְּ
  atbun'amt/bun'amt
 • הואבֻּנְאַם/בּוּנְאַם
  hubun'am/bun'am
 • היאבּוּנְאֲמָה/בֻּנְאֲמָה
  hibun'ama/bun'ama
 • אנחנובּוּנְאַמְנוּ/בֻּנְאַמְנוּ
  anakhnubun'amnu/bun'amnu
 • אתםבּוּנְאַמְתֶּם/בֻּנְאַמְתֶּם
  atembun'amtem/bun'amtem
 • אתןבּוּנְאַמְתֶּן/בֻּנְאַמְתֶּן
  atenbun'amten/bun'amten
 • הםבּוּנְאֲמוּ/בֻּנְאֲמוּ
  hembun'amu/bun'amu
 • הןבּוּנְאֲמוּ/בֻּנְאֲמוּ
  henbun'amu/bun'amu

Future

 • אניאֲבוּנְאַם/אֲבֻנְאַם
  aniavun'am/avun'am
 • אתהתְּבוּנְאַם/תְּבֻנְאַם
  atatevun'am/tevun'am
 • אתתְּבוּנְאֲמִי/תְּבֻנְאֲמִי
  attevun'ami/tevun'ami
 • הואיְבוּנְאַם/יְבֻנְאַם
  huyevun'am/yevun'am
 • היאתְּבוּנְאַם/תְּבֻנְאַם
  hitevun'am/tevun'am
 • אנחנונְבוּנְאַם/נְבֻנְאַם
  anakhnunevun'am/nevun'am
 • אתםתְּבוּנְאֲמוּ/תְּבֻנְאֲמוּ
  atemtevun'amu/tevun'amu
 • אתןתְּבוּנְאֲמוּ/תְּבוּנְאַמְנָה/תְּבֻנְאֲמוּ/תְּבֻנְאַמְנָה
  atentevun'amu/tevun'amna/tevun'amu/tevun'amna
 • הםיְבוּנְאֲמוּ/יְבֻנְאֲמוּ
  hemyevun'amu/yevun'amu
 • הןתְּבוּנְאַמְנָה/יְבוּנְאֲמוּ/תְּבֻנְאַמְנָה/יְבֻנְאֲמוּ
  hentevun'amna/yevun'amu/tevun'amna/yevun'amu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל בֻּנְאַם בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "בֻּנְאַם", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: שֻׁלְהַב, תֻּפְעַל, מֻסְחַר
    פרסום